Styrketräning

Styrketräning

7.5 högskolepoäng. Deltid 50%.

Vill du fråga något om kursen, mejla kursansvarig Kristjan Oddssonkristjan.oddson@gih.se.

Upplägg

Kursen innehåller undervisning i och om styrketräning.

Progression

Kursen ger grundläggande kunskaper i styrketräning.

Undervisningsform

Arbetssätt Föreläsningar, handledd träning i gymmet, självständiga studier av vetenskaplig artikel samt litteraturseminarium med utgångspunkt i review artikel om styrketräningsrekommendationer.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-05-31
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-22204

Förkunskapskrav

Det krävs 7,5 högskolepoäng inom rörelseapparatens anatomi eller motsvarande.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller undervisning i och om styrketräning.

Progression

Kursen ger grundläggande kunskaper i styrketräning.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FASTYR
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2020-06-02
Version: 3.0
Gäller från: VT 2020

Undervisningsform

Arbetssätt Föreläsningar, handledd träning i gymmet, självständiga studier av vetenskaplig artikel samt litteraturseminarium med utgångspunkt i review artikel om styrketräningsrekommendationer.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatorisk aktivt deltagande gäller vid praktisk undervisning samt litteraturseminarium.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2022-07-02