Fysisk aktivitet och hjärnhälsa II

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa II

7.5 högskolepoäng. Heltid 100%.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

  • detaljerad kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas för prevention av och en del av behandling av depression, demenssjukdomar och oro/ångest samt som del av behandling vid manifest sjukdom och somatiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, metabolt syndrom och cancer,
  • användandet av beteendeförändringsteorier vid primär och sekundär prevention diskuteras.
  • kontraindikationer för träning vid manifest sjukdom.

Progression

Kursen utgör en fördjupning till ämnesområdet fysisk aktivitet, tankemässiga förmågor och psykisk hälsa på avancerad nivå. Den bygger vidare på tidigare vetenskaplig skolning på grundnivå samt kursen Fysisk aktivitet för Hjärnhälsa I, 7,5 hp. Tillsammans skapar dessa en start på utveckling av den förståelse och de kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som stödjer studenten i att självständigt kunna bedriva praktiskt arbete med fysisk aktivitet för att främja tankemässiga förmågor och psykisk hälsa hos individer med skiftande träningsmässig bakgrund. Fördjupningen ligger i att studenten introduceras till området att använda fysisk aktivitet för hälsa hos individer med manifesta ohälsotillstånd. Vidare fördjupas kunskaper i att tillämpa grundläggande tekniker för beteendeförändring.

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier, presentationer, samt examinationer är tillgängliga på distans.

Övrigt

Undervisningsspråket är svenska.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-10-15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21163

Förkunskapskrav

90 hp (eller tillräckligt antal för att vara behörig till avancerad nivå) inom idrottsvetenskap, fysioterapi, medicin eller hälsovetenskaper. Den som saknar särskilda förkunskapskrav kan ansöka om reell kompetens.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

  • detaljerad kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas för prevention av och en del av behandling av depression, demenssjukdomar och oro/ångest samt som del av behandling vid manifest sjukdom och somatiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, metabolt syndrom och cancer,
  • användandet av beteendeförändringsteorier vid primär och sekundär prevention diskuteras.
  • kontraindikationer för träning vid manifest sjukdom.

Progression

Kursen utgör en fördjupning till ämnesområdet fysisk aktivitet, tankemässiga förmågor och psykisk hälsa på avancerad nivå. Den bygger vidare på tidigare vetenskaplig skolning på grundnivå samt kursen Fysisk aktivitet för Hjärnhälsa I, 7,5 hp. Tillsammans skapar dessa en start på utveckling av den förståelse och de kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som stödjer studenten i att självständigt kunna bedriva praktiskt arbete med fysisk aktivitet för att främja tankemässiga förmågor och psykisk hälsa hos individer med skiftande träningsmässig bakgrund. Fördjupningen ligger i att studenten introduceras till området att använda fysisk aktivitet för hälsa hos individer med manifesta ohälsotillstånd. Vidare fördjupas kunskaper i att tillämpa grundläggande tekniker för beteendeförändring.

Övrigt

Undervisningsspråket är svenska.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAFAH2
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, 2020-11-26
Version: 1.0
Gäller från: VT 2021

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier, presentationer, samt examinationer är tillgängliga på distans.

Examinationsformer

Examinationsuppgiften består av en skriftlig examination samt en skriftlig inlämningsuppgift.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-04-13