Fysisk aktivitet och hjärnhälsa I

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa I

7.5 högskolepoäng. Heltid 100%.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

Detaljerad kunskap om hur fysiskt aktivitetsmönster (stillasittande, lågintensiv och intensiv fysisk aktivitet), kondition och muskelstyrka samvarierar och påverkar tankemässiga förmågor och psykisk hälsa.

Dessa effekters fysiologiska mekanismer diskuteras och kopplas till olika former av fysisk aktivitet.

Vidare presenteras teorier för beteendeförändring kopplat till livsstil i allmänhet och fysisk aktivitet i synnerhet.

Progression

Kursen utgör en introduktion till ämnesområdet fysisk aktivitet, tankemässiga förmågor och psykisk hälsa på avancerad nivå. Den bygger vidare på tidigare vetenskaplig skolning på grundnivå. Tillsammans skapar dessa en start på utveckling av den förståelse och de kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som stödjer studenten i att självständigt kunna bedriva praktiskt arbete med fysisk aktivitet för att främja tankemässiga förmågor och psykisk hälsa hos individer med skiftande träningsmässig bakgrund.

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier och presentationer, samtliga kursinslag är tillgängliga på distans.

Övrigt

Undervisningsspråket är svenska.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2020-10-15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Avancerad nivå
Anmälningskod:gih-21162

Förkunskapskrav

90 hp (eller tillräckligt antal för att vara behörig till avancerad nivå) inom idrottsvetenskap, fysioterapi, medicin eller hälsovetenskaper. Den som saknar särskilda förkunskapskrav kan ansöka om reell kompetens.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Upplägg

Kursen innehåller följande:

Detaljerad kunskap om hur fysiskt aktivitetsmönster (stillasittande, lågintensiv och intensiv fysisk aktivitet), kondition och muskelstyrka samvarierar och påverkar tankemässiga förmågor och psykisk hälsa.

Dessa effekters fysiologiska mekanismer diskuteras och kopplas till olika former av fysisk aktivitet.

Vidare presenteras teorier för beteendeförändring kopplat till livsstil i allmänhet och fysisk aktivitet i synnerhet.

Progression

Kursen utgör en introduktion till ämnesområdet fysisk aktivitet, tankemässiga förmågor och psykisk hälsa på avancerad nivå. Den bygger vidare på tidigare vetenskaplig skolning på grundnivå. Tillsammans skapar dessa en start på utveckling av den förståelse och de kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som stödjer studenten i att självständigt kunna bedriva praktiskt arbete med fysisk aktivitet för att främja tankemässiga förmågor och psykisk hälsa hos individer med skiftande träningsmässig bakgrund.

Övrigt

Undervisningsspråket är svenska.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: FAFAHI
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, 2020-11-26
Version: 1.0
Gäller från: VT 2021

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier och presentationer, samtliga kursinslag är tillgängliga på distans.

Examinationsformer

Examinationsuppgiften består av en skriftlig examination.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2021-04-13