Idrott och hälsa för grundlärarprogrammet

30 högskolepoäng. Heltid 100%.

Undervisningsform

Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och demonstrationer. Vissa delar av undervisningen genomförs på annan ort. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för uppnående av de förväntade studieresultaten.

Övrigt

Studenten skall vara antagen till Grundlärarprogram med inriktning fritidshem eller mot årskurs 4-6.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2019-10-15
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-20148

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskapskrav.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Övrigt

Studenten skall vara antagen till Grundlärarprogram med inriktning fritidshem eller mot årskurs 4-6.

Kursplan

Kursplan

Kurskod: GAIHG1
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2018-04-18
Version: 1.0
Gäller från: HT 2018

Undervisningsform

Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och demonstrationer. Vissa delar av undervisningen genomförs på annan ort. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för uppnående av de förväntade studieresultaten.

Examinationsformer

Kurskrav

Obligatorisk närvaro vid laborativa moment, seminarier, ledaruppgifter och redovisningar.

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Uppdaterad: 2020-01-28