Program och kurser

Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion erbjuder program och kurser inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Du kan läsa mer om våra utbildningar via länkarna i listningen nedan.

Vi ger utbildningar tillsammans med andra lärosäten också. Läs mer om dem på GIH:s huvudwebbplats.

> Läs mer om anmälningsperioder till universitet och högskolor på antagning.se

Filtrera:

Våra program

Program (6 stycken)

Hälsopromotionsprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Idrott och hälsa, 120 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare, 90 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Masterprogrammet i idrottsvetenskap, 120 högskolepoäng

Avancerad nivå. Heltid 100%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, 330 högskolepoäng

Grundnivå och avancerad nivå. Heltid 100%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se

Våra fristående kurser

Fristående kurser (17 stycken)

Anatomi och fysiologi för balettlärare, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
FaR, Fysisk aktivitet på recept, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Friluftsliv i tätortsnära landskap, 10 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Heltid 100%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Handledarutbildning för lärare, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan, 90 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT22. Inställd för HT22

Idrott och hälsa för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Idrottslärans rörelsepraktiker, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Idrottspsykologi, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Latent variabelmodellering I. Strukturell ekvationsmodellering, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Pedagogiskt perspektiv i friluftsliv, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Heltid 100%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Psykologi för balettlärare, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Styrketräning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT22. Sista anmälningsdag 31 maj

Sök på Antagning.se
Tränarskap med inriktning mot fotboll, 30 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT22. Inställd för HT22