Program och kurser

Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion erbjuder program och kurser inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Du kan läsa mer om våra utbildningar via länkarna i listningen nedan.

Vi ger utbildningar tillsammans med andra lärosäten också. Läs mer om dem på GIH:s huvudwebbplats.

Läs mer om anmälningsperioder till universitet och högskolor på antagning.se

Filtrera:

Våra program

Program (7 stycken)

Hälsopedagogprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT19, sista anmälningsdag 2019-04-15

Idrott och hälsa, 120 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT19, sista anmälningsdag 2019-04-15

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare, 90 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT19, sista anmälningsdag 2019-04-15

Masterprogrammet i idrottsvetenskap, 120 högskolepoäng

Avancerad nivå. Heltid 100%, HT19, sista anmälningsdag 2019-04-15

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT19, sista anmälningsdag 2019-04-15

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, 330 högskolepoäng

Grundnivå och avancerad nivå. Heltid 100%, HT19, sista anmälningsdag 2019-04-15

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott, 300 högskolepoäng

Grundnivå och avancerad nivå. Heltid 100%, HT19, sista anmälningsdag 2019-04-15

Våra fristående kurser

Fristående kurser (26 stycken)

Fristående kurser som startar HT20

Analytisk statistik för idrottsvetare, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Forskningsmetod, kvalitativa data, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Föreningsidrottens demokratiska utmaningar, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Handledarutbildning för lärare, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Idrott III, examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Idrottspsykologi, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Levnadsvanor och hälsa, med fokus på fysisk aktivitet, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Styrketräning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan
Tränarskap med inriktning mot fotboll, 30 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT20, sista anmälningsdag 2020-04-15

Till anmälan

Fristående kurser som startar ST20

Bedömning och betygssättning, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, ST20, sista anmälningsdag 2020-03-16

Till anmälan
Hälsopedagogik i Idrott och hälsa, 5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 33%, ST20, sista anmälningsdag 2020-03-16

Till anmälan
Idrott III, examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, ST20, sista anmälningsdag 2020-03-16

Till anmälan
Motiverande samtal och lärarskap i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, ST20, sista anmälningsdag 2020-03-16

Till anmälan
Styrketräning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, ST20, sista anmälningsdag 2020-03-16

Till anmälan

Fristående kurser som startar VT20

Biomekanik och motorisk kontroll, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT20, sista anmälningsdag 2019-12-01

Idrott III, examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, VT20, sista anmälningsdag 2019-12-01

Idrott och hälsa för grundlärarprogrammet, 30 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT20, sista anmälningsdag 2019-10-15

Idrott och hälsa för grundlärarprogrammet, 30 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT20, sista anmälningsdag 2019-10-15

Idrott och hälsa för grundlärarprogrammet, 30 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT20, sista anmälningsdag 2019-10-15

Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT20, sista anmälningsdag 2019-12-01

Idrottsvetenskapliga klassiker, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, VT20, sista anmälningsdag 2019-12-01

Konditionsträning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT20, sista anmälningsdag 2019-12-01

Kursdesign, 4.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 10%, VT20, sista anmälningsdag 2019-10-15