Program och kurser

Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion erbjuder program och kurser inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Du kan läsa mer om våra utbildningar via länkarna i listningen nedan.

Vi ger utbildningar tillsammans med andra lärosäten också. Läs mer om dem på GIH:s huvudwebbplats.

> Läs mer om anmälningsperioder till universitet och högskolor på antagning.se

Filtrera:

Våra program

Program (7 stycken)

Hälsopedagogprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Idrott och hälsa, 120 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare, 90 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Masterprogrammet i idrottsvetenskap, 120 högskolepoäng

Avancerad nivå. Heltid 100%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, 330 högskolepoäng

Grundnivå och avancerad nivå. Heltid 100%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott, 300 högskolepoäng

Grundnivå och avancerad nivå. Heltid 100%, HT21. Inställd för HT21

Våra fristående kurser

Fristående kurser (29 stycken)

Fristående kurser som startar hösten 2021

FaR, Fysisk aktivitet på recept, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Handledarutbildning för lärare, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 17%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Idrott och hälsa för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Idrottspsykologi, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Latent variabelmodellering I. Strukturell ekvationsmodellering, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Styrketräning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se
Tränarskap med inriktning mot fotboll, 30 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT21. Sista anmälningsdag 15 april

Sök på Antagning.se

Fristående kurser som startar sommaren 2021

Fotbollens historia 1900-2020 - identitet, genus, social klass och etnicitet i en föränderlig fotbollsvärld, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, ST21. Sista anmälningsdag 16 april

Sök på Antagning.se
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa I, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, ST21. Sista anmälningsdag 16 april

Sök på Antagning.se
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa II, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, ST21. Sista anmälningsdag 16 april

Sök på Antagning.se
Hållbart ledarskap, ETU, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, ST21. Inställd för ST21

Hälsopedagogik i Idrott och hälsa, 5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, ST21. Sista anmälningsdag 16 april

Sök på Antagning.se
Motiverande samtal och lärarskap i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, ST21. Sista anmälningsdag 16 april

Sök på Antagning.se

Fristående kurser som startar våren 2021

Biomekanik och motorisk kontroll, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT21. Stängd anmälan för VT21

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa I, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Heltid 100%, VT21. Stängd anmälan för VT21

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa II, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Heltid 100%, VT21. Stängd anmälan för VT21

Föreningsidrottens demokratiska utmaningar, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT21. Stängd anmälan för VT21

Idrott III, examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, VT21. Stängd anmälan för VT21

Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan, 90 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT21. Inställd för VT21

Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT21. Stängd anmälan för VT21

Idrottsvetenskapliga klassiker, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, VT21. Stängd anmälan för VT21

Komplettering av utländsk examen inom idrott och hälsa, 30 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT21. Stängd anmälan för VT21

Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Heltid 100%, VT21. Stängd anmälan för VT21

Konditionsträning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT21. Stängd anmälan för VT21

Motiverande samtal 2, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, VT21. Stängd anmälan för VT21