Program och kurser

Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion erbjuder program och kurser inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Du kan läsa mer om våra utbildningar via länkarna i listningen nedan.

Vi ger utbildningar tillsammans med andra lärosäten också. Läs mer om dem på GIH:s huvudwebbplats.

Filtrera:

Våra program

Program (7 stycken)

Hälsopedagogprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT-19

Till sen anmälan
Idrott och hälsa, 120 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT-19

Till sen anmälan
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare, 90 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT-19

Till sen anmälan
Masterprogrammet i idrottsvetenskap, 120 högskolepoäng

Avancerad nivå. Heltid 100%, HT-19

Till sen anmälan
Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT-19

Till sen anmälan
Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, 330 högskolepoäng

Grundnivå och avancerad nivå. Heltid 100%, HT-19

Till sen anmälan
Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott, 300 högskolepoäng

Grundnivå och avancerad nivå. Heltid 100%, HT-19

Till sen anmälan

Våra fristående kurser

Fristående kurser (18 stycken)

Analytisk statistik för idrottsvetare, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT-19

Till sen anmälan
Forskningsmetod, kvalitativa data, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT-19

Till sen anmälan
Föreningsidrottens demokratiska utmaningar, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT-19

Till sen anmälan
Handledarutbildning för lärare, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, HT-19

Till sen anmälan
Idrott III, examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT-19

Till sen anmälan
Idrottspsykologi: tillämpning, metod och analys, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT-19

Till sen anmälan
Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT-19

Till sen anmälan
Levnadsvanor och hälsa, med fokus på fysisk aktivitet, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT-19

Till sen anmälan
Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, HT-19

Till sen anmälan
Styrketräning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, HT-19

Styrketräning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, HT-19

Till sen anmälan
Tränarskap med inriktning mot fotboll, 30 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT-19

Till sen anmälan
Biomekanik och motorisk kontroll, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT-19

Idrott III, examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, VT-19

Idrott och hälsa för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 75%, VT-19

Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT-19

Konditionsträning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT-19

Motiverande samtal 2, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, VT-19