Arbetsmarknaden

Rapport från Högskoleverket om andel etablerade på arbetsmarknaden

Högskoleverkets Rapport 2009:28 R
Etableringen på arbetsmarknaden–examinerade 2005/06

GIH hör till de 6 lärosäten i Sverige som hade högre andel etablerade på arbetsmarknaden än förväntat. Se sid 63 i rapporten.

"Sex lärosäten hade minst 3 procentenheters högre faktisk än förväntad andel  etablerade, och jämförelsetal i intervallet 1,04–1,13, i 2007 års uppföljning.

Det var Lärarhögskolan i Stockholm, Ersta Sköndal högskola, Sophiahemmet högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan Väst samt Högskolan i Jönköping.

De fyra förstnämnda är specialhögskolor i Stockholm som för sina respektive sjuksköterske- och lärarutbildningar ligger över genomsnittet för riket när det gäller andelen etablerade."