GIH får examensrättigheter

Högskoleverket meddelade den 18 januari 2011 vilka lärosäten som får utfärda examen för ämneslärare inom ramen för de nya lärarutbildningarna.

Länk till HSV:s pressmeddelande och listan på beslut om ämneslärarexamen.

Gymnastik- och idrottshögskolan fick grönt ljus för sin ansökan och har nu beviljats examenstillstånd för ämneslärare, årskurs 7-9 och gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. För gymnasiet beviljades också ämnesfördjupning i ämnet specialidrott.

– Beslutet visar att Gymnastik- och idrottshögskolan har en bra lärarutbildning, vilket är glädjande för både våra examinerade lärarstudenter och för de kommande. Lärare är en viktig resurs i samhället. Lärare i idrott och hälsa har en mycket betydelsefull roll för att främja fysisk aktivitet och god hälsa och ge våra barn så att barnen goda förutsättningar i livet, säger Karin Henriksson-Larsén, rektor för GIH.

Till hösten införs den nya lärarutbildningen. Det innebär att nuvarande lärarexamen ersätts av fyra nya examina:

  • förskollärarexamen
  • grundlärarexamen
  • ämneslärarexamen
  • yrkeslärarexamen

För att få utfärda dessa, och därmed kunna starta lärarutbildningar enligt nya modellen, har högskolor och universitet ansökt om examenstillstånd från Högskoleverket.

Gymnastik- och idrottshögskolan ansökte om ämneslärarexamen för åk 7-9 och gymnasiet i ämnet idrott och hälsa samt specialidrott.

Idag offentliggjorde Högskoleverket beslut om ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 samt ämneslärarexamen för gymnasieskolan. Gymnastik- och idrottshögskolan fick båda dessa tillstånd.

– Vi mycket glada över beskedet att vi får fortsätta utbilda lärare inom ramen för de nya lärarutbildningarna, säger Karin Henriksson-Larsén. Antalet lärosäten som utbildar lärare i idrott och hälsa kommer från och med hösten att sjunka från dagens 17 högskolor och universitet, till 7 för årskurs 7-9 respektive 6 för gymnasieskolan. I princip är det de ”gamla” lärosätena med lång tradition inom ämnesområdet som fått de nya examensrätterna.

- För Gymnastik- och idrottshögskolans del har 2010 betytt många positiva stora förändringar. Vi har fått rätten till att examinera på forskarnivå, vår till- och ombyggnad av skolan har startat efter 18 års förarbete, vi har genom avtal med Stockholm universitet tagit över all lärarutbildning i idrott och hälsa i Stockholmsregionen och nu har vi beviljats ämneslärarexamensrättighet för både årskurs 7-9 och gymnasieskolan! Allt detta är mycket viktigt för att kunna utveckla högskolan och bibehålla en bra kvalitet både på undervisningen och forskningen, avslutar rektor Karin Henriksson-Larsén.