Våra ämnen

Gymnastik- och idrottshögskolan erbjuder utbildningar inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Ett program är sammansatt av kurser som du läser i en viss ordning. Programmen leder fram till en examen. Mot slutet av studierna kan du inom de flesta program välja mellan olika fördjupningskurser. Ofta finns möjlighet till fria val och studier utomlands.

Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå en examen genom att kombinera fristående kurser.

Heltidsstudier motsvarar en arbetsinsats på 40 timmar i veckan. 

Ämnet idrott

Vi definierar idrott som all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse.

Idrott som akademiskt ämne uppstår och utvecklas i samspelet mellan utövning av idrott och tillämpning av främst medicinsk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk kunskap.

Ämnesområdet idrott består av olika delämnen såsom humanbiologi, idrottshistoria, idrottslära, idrottspedagogik samt idrottspsykologi.

Läs mer om ämnet idrott. 

Ämnet folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

Ämnesområdet folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet består av olika kurser vilka betraktar och studerar folkhälsoarbetet ur olika promotiva och preventiva perspektiv.

Som en röd tråd i flera av kurserna ingår vidare verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenterna i projektform praktiskt får pröva och tillämpa det teoretiska kursinnehållet.

De olika kurserna inom ämnesområdet folkhälsa representerar sedan olika delområden inom det folkhälsorelaterade problemområdet som t ex folkhälsoarbete, förändringsarbete, epidemiologi, hälsa och livsstilsfrågor, hälsoundersökningar, hälsoekonomi, marknadsföring, samhälls- och arbetsmedicin, stressprevention samt näringslära.

Läs mer om ämnet folkhälsa.

GIH:s utbildningar

Våra utbildningar
Vad kan du studera på GIH?

Läs om GIH:s utbildningar