Redovisning av projektarbeten 2015

Åsa Bäckström, utbildningsledare för Sport Management vid GIH, var mycket stolt när hon tog del av tredje årets studenter när de redogjorde för sina projektarbeten:
– Det är intressanta och spännande arbeten då dessa speglar vad de tänker om sina framtida yrkesroller och vad den här utbildningen kan bidra med.

De studenter som tar examen från Sport Managementprogrammet vid GIH är den första kullen sedan programmet introducerades 2013. I en lärosal på GIH presenterade de sina arbeten som ingår i en kurs på 7,5 poäng. I uppgiften ingår bland annat att de ska redogöra för sina erfarenheter från sin verksamhetsförlagda utbildning och tillämpa vad de har lärt sig tidigare på olika kurser. Projektarbetena redovisas genom antingen en poster eller en muntlig presentation. Dessa kortfattade texter och bilder ska utvecklas i en promemoria till Åsa Bäckström.

AIK Hockey

En av de studenter som tagit fram en poster är Patrik Wängdahl. Han gjorde sin praktik på AIK Hockey som haft några tuffa år med konkurshot och sparkade tränare. Patrik var intresserad av att undersöka hur ledarskapet är i organisationen och om ledarskapet är hållbart i längden.

– Jag ville ta reda på vad som gick fel i organisationen, hur ledarskapet är och hur de arbetar för en nystart ur ett grundläggande och långsiktigt perspektiv. Min grundinställning är att anställda och spelare ska känna att de mår bra av att arbeta och spela för AIK.

Patrik nämner ett exempel på hur en insats påverkar en redan ansträngd ekonomi:
– När de sparkade båda tränarna och sportchefen hade dessa personer i sitt kontrakt ett avtal som medförde att de hade kvar sina löner i två år efter det att de blev sparkade.

Till sin hjälp att samla in material har Patrik Wängdahl bland annat intervjuat AIK:s nye sportchef.

Idrottens affärer

Ida Sundström och Henrik Fagerstedt har valt att belysa den bristande mångfalden vad gäller jämställdhet och makt inom idrotten. Riksidrottsförbundet, RF, har som målsättning att vid 2017 ska 40 procent av idrottens beslutsfattare vara kvinnor. I arbetet har Ida och Henrik under tre veckor intervjuat 30 stycken makthavare inom svensk idrott.

– Målet med vår presentation var att belysa bristen på jämställdheten som den ser ut idag. Vår analys visar att de måste arbeta mer för att förhindra att föråldrade traditioner motverkar kvinnors förmåga att komma in i maktens korridorer, säger Henrik.

– Av de vi intervjuade var det 29 vita män i medelåldern och det kan bli svårt för RF att infria sitt mål med 40 procent då de idag har en väldigt konventionell och traditionell maktfördelning, säger Ida.

De har valt att kalla arbetet "It´s a man´s world...".

Mångfalden i Hässelby

Linda Bergh är själv aktiv i Hässelby SK friidrott – en av Sveriges ledande klubbar som bland annat satsar medvetet på bredd och lägger ner mycket tid och resurser på barn och ungdomar. De har även en stor elitverksamhet. Linda har studerat hur mångfalden påverkat organisationen.

Linda pekar på en bild från Hässelbyloppet 1913 som visar att det då endast var vita män som sprang medan barn och kvinnor fick stå som publik fint uppklädda. Kvinnokroppen ansågs av många inte klara av all fysisk påfrestning som det inom en del idrotten innebar. Därför fanns det ett motstånd hos makthavare att utveckla exempelvis vissa fysiskt ansträngande grenar inom friidrotten för kvinnor.

År 1979 arrangerade Hässelby SK friidrott och Spårvägens FK det första Stockholm Marathon. Då deltog runt 2 000 personer och av dessa var cirka 50 personer kvinnor. Alla kvinnor fick väldigt mycket positiv publicitet i media i samband med loppet. Som gren på OS kom Marathon för kvinnor först året därpå.

Hässelby är ett område där det bor många invånare från olika kulturer, vilket speglar Hässelby SK friidrottsverksamhet. Den lägger ner stora resurser på elit-, barn- och ungdomsverksamhet för att få en blandad kultur. Men trots ansträngningar är det fortfarande inte jämställt:

– Bland utövarna är Hässelby SK friidrott en väldigt jämställd förening, men inom styrelsen och de ledande positionerna, så som elittränare, är det stor dominans av vita män. Och så ser det ut i många föreningar i hela Sverige. Hur man ska göra föreningar mer jämställda inom de ledande positionerna är en svår fråga. Min klubb kommer inom snar framtid genomgå ett generationsskifte så det kan vara en möjlighet för fler kvinnor att ta sig in i högre positioner, säger Linda.

Fotbollslaget Syrianska FC

Reza Mohammadis och Tommy Abdulmasihs arbete är om Syrianska FC – fotbollslaget från Södertälje. Under deras praktik har de skrivit om fotbollslaget på sociala medier som facebook, instagram, twitter och webbplatsen. Samtidigt har de ställt sig frågan: Vad betyder Syrianska FC för det syrianska folkslaget?

Syrianer kommer från Irak, Turkiet, Iran, Syrien och Libanon, men många har flytt och idag bor cirka 100 000 syrianer i Sverige. Det de har gemensamt är religionen och språket.

– Då det inte finns ett erkänt land så fungerar laget mer som ett landslag och är en symbol för hela folkgruppen. Syrianerna är ett splittrat folk och fotbollen har blivit en samlingsplats för syrianerna i Södertälje, säger Reza som själv är syrian.

– Under matcherna grillas det korv och kebab, det spelas olika instrument och det dansas. Det är en härlig stämning på läktarna och det är tydligt att supportrarna bär upp klubben, säger Tommy.

Laget har varit nära konkurs vid ett flertal tillfällen och de har varit tvungna att sänka spelarnas löner och få in yngre spelare i laget. Nu spelar de i Superettan och ligger bra till i tabellen.

– Detta präglar organisationen som varit väldigt passionerad och många ställer upp och arbetar ideellt. De har inte råd att anställa någon till kansliet, men ändå arbetar fyra till fem personer ideellt, säger Reza.

Svenska Friidrottsförbundet

Sofia Jäger Stenberg har på Svenska Friidrottsförbundet studerat olika ledarroller. Hon har intervjuat engagerade i förbundet, både nyanställda och de som varit anställda under en längre tid. Svenska Friidrottsförbundet är en av Sveriges äldsta idrottsförbund och bildades 1895 och har drygt 600 000 medlemmar. Svensk friidrotts landslagstrupper skiljer sig med antalet aktiva beroende på mästerskap och år, men under Finnkampen är det närmare 200 aktiva som får dra på sig landslagskläderna med ungdomslandslaget inräknat. Det är även många som arbetar ideellt under Finnkampen som funktionärer, läktarvärdar eller bygger upp reklamskyltar och marknadsområden.

– Friidrotten genomgår en stor förändring då fler tar del av sporten genom att titta på tv, mobiltelefoner och iPads. Det leder till att färre köper biljetter och tar sig till arenorna.

Sedan generalsekreteraren meddelade i våras att han tänker sluta var de informella och nyanställda ledarna tvungna att kliva fram. För att locka barnfamiljer till Finnkampen kom ett förslag om att mumintrollet skulle vara på plats, men marknadsföringsgruppen, som bestod av män i samma ålder och hade arbetat på Friidrottsförbundet länge, stödde inte förslaget. Detta ledde till en intern konflikt då de formella ledarna hade inställningen att "Så här har vi alltid gjort och det har gått bra hittills".

Sofias analys av ledarkulturen i förbundet var att de äldre, bakåtsträvande ledarna i förbundet fick sista ordet, vilket kan leda till att friidrotten inte utvecklas med tiden.

Djurgårdsandan

Isaak Clavijo Retamales (bild till höger) och Fredrik Enman har undersökt hur Corporate Social Responsibility, CSR, uttrycker sig inom Djurgårdens fotboll. De har undersökt hur föreningen ser på sin organisation, ekonomi och marknadsföring ur ett samhällsperspektiv. Djurgårdens IF bildades 1891 och fotbollssektionen bildades 1899 och är en av de 18 idrottsföreningar under Djurgårdsalliansen.

"Djurgårdsandan" grundades 2006 i syfte att få barn och ungdomar att uppleva glädje, värdighet och respekt. Idag är det cirka 2 000 barn och ungdomar i ålder 6 till 19 år som är engagerade. Alla ska ha möjlighet att spela i Djurgården fotboll och här finns ingen elitsatsning.

För att hedra Tim Ahlgren, ett stort Djurgårdsfan som dog i cancer endast tolv år gammal, har Djurgården samlat sina sociala projekt som inriktar sig mot barn under ett och samma namn, Tim Ahlgrens-anda. Han hedrades även med att bli utnämnd till ambassadör av Djurgårdens fotboll. "Min stora dag" är bidrag till barn- och ungdomskliniker som behandlas svårt sjuka barn. Bidragen räcker till läger där de får träffa andra barn med samma sjukdomar och Min stora dag där de får uppleva en aktivitet de längtar till, som exempel vara brandman för en dag, flyga luftballong eller gå på bio med vännerna. Tim Ahlgrens Stora dag var när Djurgårdens fotbollslag besökte honom på sjukhuset.

Djurgården har även medverkat i en tröjauktion där samtliga spelares matchtröjor mot Helsingborg IF auktionerades ut och alla pengar gick till Världens barn. En annan aktivitet som visar på engagemang är Apberget som är en barnklack i åldern 9-16 år. Inga vuxna är välkomna och vissa sektioner på arenorna är enbart tillägnade Apberget.

Djurgårdsandan har även Drive-in-fotboll i sporthallar i Stockholms ytterstadsområden där de välkomnar ungdomar som vill spela fotboll spontant. Utbildningsledare i föreningen finns på plats och tanken är att skapa mötesplats i stället för att ungdomarna hänger i centrum. Djurgården vill även skapa kontakter med lokala föreningar och skapa större samhällsengagemang.

Den 30 mars 2014 dog en Djurgårdssupporter efter matchen mot Helsingborg, vilket ledde till en djup sorg i både föreningen och hela Sverige. Filip Lundberg, hållbarhetsansvarig på Djurgården, Jonas Havelund, dansk forskare vid Syddansk universitet, och Clifford Stott, från universitet från Leeds universitet, startade forskningsprojektet ENABLE i syfte att observera publik på högriskmatcher för att bättre förstå och förutse publikens mönster.

Minimässan

Faiz Hamed och Johan Jutilas arbete bestod av att arrangera denna minimässa. Det innebar att få alla redovisande studenter medvetna om hur de producerar sina poster, powerpointpresentationer och hur de presenterar dem. De ansvarade även för att bjuda in GIH:s personal och andra studenter på högskolan. De har även tagit fram en redovisning om GIH:s arbetsmiljö och samverkan – både för personalen och för GIH:s studenter.