Sport Management – för dig som vill utveckla framtidens idrott

180 högskolepoäng, 3 år, studier på heltid.

Är du intresserad av idrottsfrågor och drömmer om att utveckla morgondagens idrottsorganisationer? Då ska du gå Sport Management-programmet på Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns högskola, som kombinerar idrottsvetenskap med en examen i företagsekonomi.

Utbildningen

Idrottsrörelsen och dess organisationer står inför nya krav och utmaningar. Både kommersiella och ideella delar av idrottsrörelsen behöver utveckla ledning och administration för att klara framtidens ökade behov av professionalisering och kommersialisering. För den arbetsmarknaden behövs utbildade personer som kan axla det utmanande uppdraget att leda, utveckla och administrera framtidens idrott. 

Studenter i lärosal

 

Programinnehållet motsvarar de kunskaper som efterfrågas inom idrottssektorn; företagsekonomi, juridik med inriktning mot idrottssektorn och ledarskapskompetens. Sport Management utbildar framtidens ledare i att organisera, leda och förvalta. Det övergripande syftet med programmet är att utveckla kompetenser för en ledarfunktion inom både den kommersiella som ideella idrottsorganisationen och för yrkeslivet i stort.

Programmet ges i samverkan mellan Södertörns högskola och GIH. Södertörns högskola ansvarar för den företagsekonomiska delen och GIH för den idrottsvetenskapliga delen. Under terminerna varvas kurser vid de båda högskolorna. Den sista terminen, som bland annat innehåller examensarbetet i företagsekonomi, läses enbart vid Södertörn.

Huvudområdet inom utbildningen är företagsekonomi. Därtill kommer idrottsjuridik, ledarskap och idrottsvetenskap. Inom det idrottsvetenskapliga området läser du bland annat om organisation och samhälle, idrott och medier, etik och socialt ansvar samt idrott och event.

Programmet söker du vid Södertörns högskola via antagningen.se och examen ges i företagsekonomi.

Citat av Anja Falck

Relationer för livet

Studenterna på Sport Management-programmet spenderar mycket tid tillsammans, vilket skapar sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi. 

Efter utbildningen 

Med kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys har du vad som krävs för en ledningsbefattning i en modern idrottsorganisation, oavsett om du vill arbeta inom den kommersiella- eller ideella idrottssektorn och även näringslivet i stort.

Efter utbildningen i Sport Management har du också behörighet och möjlighet att fortsätta dina studier inom företagsekonomi eller idrottsvetenskap på avancerad nivå och bygga på med en magister- eller masterexamen. 

Anmälan

Antagning till utbildningen sker en gång per år till Södertörns högskola.
Ansök senast den 15 april.

Anmälan görs på webbportalen antagning.se från och med den 15 mars.

Ladda upp dina meriter på "Mina sidor"

Frågor om utbildningen och anmälningar hänvisas till Södertörns högskolas informationstjänst Studentservice som nås på telefon 08-608 32 00 eller studentservice@sh.se

Terminsöversikt 

De flesta kursmoment är på 7,5 högskolepoäng förutom första terminen introduktion, 1,5 hp och påföljande kurs, 6 hp, samt samt femte terminens kurs inom idrottsvetenskap och sjätte terminens kurs inom företagsekonomi som bägge är på 15 hp. 

Termin 1

 • Introduktion (GIH)
 • Idrott, organisation och samhälle (GIH)
 • Idrott och medier (GIH)
 • Samhälle, marknad och företagande (SH)
 • Samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH)

Termin 2

 • Organisation och ledarskap I (GIH)
 • Ekonomisk vetenskap och metodlära (SH)
 • Idrottsjuridik I (GIH)
 • Idrott, etik och socialt ansvar (GIH) 

Termin 3

 • Organisation och ledarskap II (GIH)
 • Idrottsjuridik ll (GIH)
 • Ekonomistyrning (SH)
 • Redovisning och beskattning (SH)

Termin 4

 • Strategisk marknadsföring (SH)
 • Investering och finansiering (SH)
 • Fördjupade samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH) 
 • Hållbart ledarskap (GIH)  

Termin 5

 • Event inom idrotten (GIH)
 • Grundläggande organisationsteori (SH)
 • B-uppsats (SH) 

Termin 6

Företagsekonomi C. Innefattar teorikurs, profilkurs och självständigt examensarbete (SH)

Mer information

Du kan även kontakta Södertörns högskolas studentservice på telefon 08-608 32 00 eller e-posta till studentservice@sh.se.

Adress till denna sida är: www.gih.se/sportmanagement

Intervjuer

Intervjuer med studenter och lärare på Sport Management-programmet
Läs intervjuer med studenter och lärare på Sport management-programmet.

Läs intervjuerna

Studentfilm

Se en studentgjord film om föreningen "SportManagement-fabriken". De tidigare studenterna ger tips och tankar om hur du kan påverka din framtid.

Film om SportManagementfabriken

Projektredovisning

Läs om Sport Managements studenters redovisning

Projektarbeten 2016

Sport Management

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

Se information på Södertörn högskola: www.sh.se/sportmanagement

Studievägledning

Om du vill veta mer om utbildningarnas innehåll och upplägg.

Få studievägledning på GIH

Behörighet

Vilka förkunskaper, vilken behörighet krävs för att studera vid GIH?

Läs mer om behörighet