Sport Management

Vill du vara med och utveckla framtidens idrottsorganisation? Om du är intresserad av idrottsfrågor och vill ha en examen i företagsekonomi kan du gå Sport Management-programmet på Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns högskola.

Studenter i lärosal

Utbildningen

Idrottsrörelsen och dess organisationer står inför nya krav och utmaningar. Både kommersiella och ideella delar av idrottsrörelsen behöver utveckla ledning och administration för att klara framtidens ökade behov av professionalisering och kommersialisering. Därför startas programmet Sport Management som kombinerar idrottsvetenskap och ekonomi.  

Idrottens omvandlingar brukar beskrivas i termer av kommersialisering och professionalisering. Till den arbetsmarknaden behövs utbildade personer som kan axla de utmanande uppdragen att leda, utveckla och administrera idrotten.
Citat av Anja Falck

Programinnehållet motsvarar de kunskaper som efterfrågas inom idrottssektorn; företagsekonomi, juridik med inriktning mot idrottssektorn och ledarskapskompetens. Sport Management-programmet utbildar framtidens ledare i att organisera, leda och förvalta. Det övergripande syftet med programmet är att utveckla kompetenser för en ledarfunktion inom såväl den kommersiella som ideella idrottsorganisationen samt yrkeslivet i stort. 

Programmet ges i samverkan mellan Södertörns högskola och GIH. Södertörns högskola ansvarar för den företagsekonomiska delen och GIH för den idrottsvetenskapliga delen. Under terminerna varvas kurser vid Södertörn och GIH. Den sista terminen, som bland annat innehåller examensarbetet i företagsekonomi, läses enbart vid Södertörn.

Huvudområdet inom utbildningen är företagsekonomi. Därtill kommer idrottsjuridik, ledarskap och idrottsvetenskap. Inom det idrottsvetenskapliga området läser du bland annat om organisation och samhälle, idrott och medier, etik och socialt ansvar samt idrott och event.

Programmet söker du vid Södertörns högskola via antagningen.se och examen ges i företagsekonomi.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. 

Efter utbildningen

Med kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys har du vad som krävs för att framgångsrikt bemästra en ledningsbefattning i en modern idrottsorganisation. Du kan arbeta inom såväl den kommersiella som ideella idrottssektorn.
Du tillgodoser arbetsmarknadens efterfrågade kompetens inom den nya snabbväxande idrottssektorn och även näringslivet i stort.

Efter utbildningen i Sport Management har du behörighet att fortsätta studierna inom företagsekonomi eller idrottsvetenskap på avancerad nivå och bygga på med en magister- eller masterexamen.  

Anmälan

Antagning till utbildningen sker en gång per år till Södertörns högskola.
Ansök senast den 16 april.

Anmälan görs på webbportalen antagning.se från och med den 15 mars.

Ladda upp dina meriter på "Mina sidor"

Frågor om utbildningen och anmälningar hänvisas till Södertörns högskolas informationstjänst Studentservice som nås på telefon 08-608 32 00 eller studentservice@sh.se

Terminsöversikt 

De flesta kursmoment är på 7,5 högskolepoäng förutom första terminen introduktion (1,5 hp) och påföljande kurs (6 hp), samt sjätte terminens kurs inom företagsekonomi som är på 15 högskolepoäng.


Termin 1

 • Introduktion (GIH)
 • Idrott, organisation och samhälle (GIH)
 • Idrott och medier (GIH)
 • Samhälle, marknad och företagande (SH)
 • Samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH)

Termin 2

 • Organisation och ledarskap I (GIH)
 • Ekonomisk vetenskap och metodlära (SH)
 • Idrottsjuridik I (GIH)
 • Idrott, etik och socialt ansvar (GIH) 

Termin 3

 • Organisation och ledarskap II (GIH)
 • Idrottsjuridik ll (GIH)
 • Ekonomistyrning (SH)
 • Redovisning och beskattning (SH)

Termin 4

 • Strategisk marknadsföring (SH)
 • Investering och finansiering (SH) 
 • Event inom idrotten (GIH)
 • Hållbart ledarskap (GIH)  

Termin 5

 • Fördjupade samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH)
 • Tillämpat projektarbete (GIH)
 • Grundläggande organisationsteori (SH)
 • B-uppsats (SH) 

Termin 6

Företagsekonomi C. Innefattar teorikurs, profilkurs och självständigt examensarbete (SH)

Mer information

Du kan även kontakta Södertörns högskolas studentservice på telefon 08-608 32 00 eller e-posta till studentservice@sh.se.

Adress till denna sida är: www.gih.se/sportmanagement

Intervjuer

Intervjuer med studenter och lärare på Sport Management-programmet
Läs intervjuer med studenter och lärare på Sport management-programmet.

Läs intervjuerna

Studentfilm

Se en studentgjord film om föreningen "Sportmanagement-fabriken". De tidigare studenterna ger tips och tankar om hur du kan påverka din framtid.

Film om Sportmanagementfabriken

Projektredovisning

Läs om Sport Managements studenters redovisning

Projektarbeten 2016

Sport Management

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

Se information på Södertörn högskola: www.sh.se

Studievägledning

Om du vill veta mer om utbildningarnas innehåll och upplägg.

Få studievägledning på GIH

Behörighet

Vilka förkunskaper, vilken behörighet krävs för att studera vid GIH?

Läs mer om behörighet