Tränarprogrammet

180 högskolepoäng. 3 år. Heltid.

Tränarprogrammet riktar sig till dig som vill satsa på en tränarkarriär med möjlighet till akademisk examen inom området. Syftet är att utbilda kvalificerade tränare, utbildare och utvecklare inom svensk och internationell idrott.

Utbildningsplan

Om utbildningen

På tränarprogrammet går studenter från olika idrotter i samma studentgrupp, dels för att lära av varandra, dels för att bygga nätverk för framtiden. Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan och specialidrottsförbunden.

Efter avslutad utbildning ska du kunna verka som professionell tränare, kunna göra en självständig kritisk analys av din idrott ur olika perspektiv samt kunna kommunicera på en vetenskaplig nivå.
 
Citat från Sara
 
Efter genomgången utbildning skall du bland annat ha:

 • god kunskap om idrott och förmåga att leda och stimulera andra i träning och tävling
 • förmåga att relatera de vetenskapliga teorier som du blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna som tränare och ledare inom det idrottsliga fältet
 • de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som tränare förverkliga idrottsrörelsens mål och medverka i utvecklingen av specialidrotten såväl nationellt som internationellt
 • kunskaper om olika faktorers betydelse för idrottslig prestationsförmåga
 • god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga att verka som tränare samt att i samarbete med andra kunna lösa de uppgifter som förekommer i föreningar eller förbund
 • förmåga att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet i tolkning och analys av olika former av idrott, men särskilt inom specialidrotten och dess träning
 • förmåga att belysa existentiella och etiska frågor, genus och jämställdhetsfrågor samt etniska frågor
 • förståelse för idrottens roll i samhället samt kunna värdera idrotten som socialt fenomen

Läs mer om programmets innehåll och uppläggning.

Examen

Examensbenämningen är - kandidatexamen med huvudområdet idrott, inriktning tränarskap.

Anmälan

Antagning till utbildningen sker en gång per år. Obs Förlängd ansökningstid till den 31 maj.

Anmälan görs på webbportalen www.antagning.se från och med den 15 mars. 
 
Tilläggskravet på eliterfarenhet som tränare eller aktiv idrottare är borttaget.

Skicka handlingar 

Betyg, intyg och andra handlingar skall skickas snarast efter att anmälan är gjord.

Ladda upp dina handlingar på "Mina sidor"

Det skall vara:

 • Handlingar som styrker behörighetskrav som avser gymnasieutbildning eller motsvarande. Vanligen finns de redan insända elektroniskt från gymnsasieskolan via betygsdatabasen (kontrollera detta via "dina sidor" på antagnig.se).
 • Handlingar som styrker de idrottsliga behörighetskraven, det vill säga intyg på erfarenhet som tränare/ledare eller elitaktiv och så vidare.
 • För att delta i alternativt urval (se nedan) måste du fylla i och ladda upp/skicka blanketten "Tränarprogrammet behörighet i specialidrott och alternativt urval".

Alternativt urval

1/3 av platserna tilldelas genom lottning i ett alternativt urval. Deltagande i det alternativa urvalet sker för de sökande som uppfyller minst ett av dessa två kriterier:

 1. varit aktiv inom idrott (på junior- eller seniornivå, på amatör- eller professionell nivå)
 2. har erfarenhet som ledare/tränare eller med godkänt resultat ha genomgått ledarutbildning inom idrott eller motsvarande

Mer information

Infoblad om programmet 

Adress till denna sida: www.gih.se/tranar

Intervju med student

Intervju med Sara Frykland
Läs intervjun med Sara Frykland, student på Tränarprogrammet

Läs intervjun med Sara

Tränarprogrammet

Kurskod/Programkod

Ny programkod fr.o.m. Ht2018: TRÄNP

Anmälningskod

GIH-182TR

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt:
Områdesbehörighet 17/A15 - Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Urval

34% betyg, 33 % högskoleprovet, 33 % alternativt urval (se blankett)

Studieform

Normal

Studieperiod

Fr o m höstterminen

Studietid

Dagtid

Studietakt

100%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

30

Antal högskolepoäng

180

Nivå

Grund

Tränare

För tränare - läs arbeten skrivna av studenter vid GIH:s tränarprogram. (icon) Mer om studentuppsatserna

Elitidrott och studier

Elitidrott och studier
Elitidrott och studier vid GIH?

Mer om elitidrott och studier

Behörighet

Vilka förkunskaper, vilken behörighet krävs för att studera vid GIH?

Läs mer om behörighet

Studievägledning

Om du vill veta mer om utbildningarnas innehåll och upplägg.

Få studievägledning på GIH