Lärarprogrammet 2001-2010

210-330 högskolepoäng (hp). Heltid.

Gymnastik- och idrottshögskolan gav fr om hösten 2001 ett lärarprogram. Denna informationssida ligger kvar för de studenter som fortfarande går på GIH och är antagna till programmet, och behöver läsa om programmets innehåll, utbildningsplan etc.

Observera! Detta program går ej att söka längre. Vi hänvisar till det nya ämneslärarprogrammet för gymnasiet som ges från och med hösten 2014. Läs mer om nya Ämneslärarprogrammet.

Gamla lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 210 (grundläggande nivå), 240, 270, 300 eller 330 hp (avancerad nivå).

Under utbildningens gång gör du ett antal val och det är genom dessa du utformar din examensprofil.

Lärare i grundskolans tidigare år

För examen krävs minst 210 hp (grundnivå) eller 240 hp (avancerad nivå), varav minst 60 hp i ämnet idrott. När du väljer att studera vid GIH läser du 90 hp idrott.

Lärare i grundskolans senare år

För examen krävs minst 270 hp. I utbildningen vid GIH skall ingå en fördjupning till minst 90 hp i ämnet idrott.

Lärare i gymnasieskolan

För examen krävs minst 270 hp. I utbildningen skall ingå två fördjupningar till vardera minst 90 hp. Vid GIH utgörs en av dessa fördjupningar av studier i ämnet idrott.

SU:s lärarprogram

Stockholms universitets lärarprogram består av tre studiegångar:

  • F-6
  • 6-9 
  • 7-9 och gymnasieskolan.

För examen krävs minst 240 hp (F-6) eller 270 hp (6-9, 7-9 och gymnasieskolan).

Beskrivning av studiegångarna i SU:s lärarprogram.

GIH:s lärarprogram

GIH har, som landets enda fackhögskola inom idrott, en lång tradition – ända sen 1813 – att utbilda lärare för skolans olika verksamhetsfält. Vid GIH får du en unik utbildning i idrott.

Efter genomgången utbildning avlägger du lärarexamen med den profil och inriktning du valt. Det första valet gör du när du söker lärarprogrammet vid GIH, d v s då du väljer idrott - didaktisk inriktning som profilämne. Du kommer sedan att göra ytterligare val under utbildningens gång. En del inriktningar och specialiseringar kommer att kräva särskilda förkunskaper.

Väljer du ytterligare ett ämne utöver idrott kan du vid GIH läsa inriktning inom ämnet folkhälsa 1-60 hp eller 1-90 hp, alternativt så kan du att läsa det andra ämnet vid en annan högskola/universitet.

Lärarprogrammet förbereder dig för såväl kommande yrkesutövning som forskning. Undervisningen är förankrad i skolans verksamhet. Den utvecklas och genomförs i samverkan med GIH:s partnerskolor i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du blir placerad på ett partnerområde och en partnerskola redan från din första termin. På partnerskolan utvecklar du din förmåga att arbeta med barns och ungdomars lärande samtidigt som du bedriver andra studier.

Du har goda möjligheter att få jobb efter utbildningen. Utbildade lärare är eftertraktade som pedagoger och utbildare även inom myndigheter, organisationer och företag.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt:  samhällskunskap A, matematik B, naturkunskap B samt idrott och hälsa A. Naturkunskap B kan ersättas av kemi A, fysik A och biologi A. (Områdesbehörighet 17)

Fördjupningen i annan inriktning/ämne än idrott kan läsas vid annan högskola/universitet. Studenten ansöker själv, på sedvanligt sätt, till aktuell kurs/kurser och prövning av behörigheten görs av respektive högskola/universitet i samband med ansökan.

Läs mer:

Innehåll och uppläggning 

Läs om lärarlegitimation

Läs om lärarlegitimation
Från 2012 kommer lärarlegitimation att användas. För att få bli tillsvidareanställd som lärare krävs behörighetsgivande lärarexamen samt ett års godkänd introduktion.

Läs mer om lärarleg.