Idrottslärare i grundskolan årskurs 7-9 2011-2013

240 högskolepoäng. Heltid.

Gymnastik- och idrottshögskolan gav fr om hösten 2011 ämneslärarprogrammet för årskurs 7-9. Denna informationssida ligger kvar för de studenter som fortfarande går på GIH och är antagna till programmet, och behöver läsa om programmets innehåll, utbildningsplan etc.

Observera! Detta program går ej att söka längre. Vi hänvisar till det nya ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan som ges från och med hösten 2014. Läs mer om nya Ämneslärarprogrammet.

Utbildningsplan

När du tagit din examen kommer du att få undervisa i hela grundskolan.

Programinformation

För att bli treämneslärare läser du 4,5 år, (270 högskolepoäng). Huvudämnet idrott och hälsa (90 hp) och den utbildningsvetenskapliga kärnan (60 hp) läser du vid GIH. Till detta genomför du också praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (30 hp), på grundskolor som GIH samarbetar med. De övriga två ämnena omfattar 45 hp vardera och de läser du vid Stockholms universitet eller annan högskola med ämneslärarexamensrätt som GIH har överenskommelse med.

Programkod: GRLAR-IDRO.

Innehåll och uppläggning

I ämneslärarprogrammet varvas ämnesstudier och studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt verksamhetsförlagd utbildning i längre sammanhängande perioder.

Formerna för undervisningen varierar från storföreläsningar till grupparbeten och enskild handledning.

Många av kurserna du läser vid GIH har karaktären av laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för att inhämta kunskaper. Studierna i de praktiskt inriktade momenten underlättas av en god fysik och god motorisk förmåga. Delar av utbildningen genomförs i fjäll-, sjö- och skogsmiljö.

Innehållet är mycket varierat och växlar mellan teoretiska ämnen, fysiska aktiviteter, handikappinriktad undervisning för barn i behov av särskilt stöd och verksamhetsförlagd utbildning. Detta tillsammans ger en stimulerande studiemiljö.

Som student tillbringar man mycket tid tillsammans vilket bidrar till att skapa en god sammanhållning och medvetenhet om grupprocesser.

Examen

Om du slutför ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 får du följande examen:

  • Ämneslärarexamen mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Mer information