Masterprogrammet i idrottsvetenskap

120 högskolepoäng, 2 år. Heltid.

Masterprogrammet i idrottsvetenskap är ett program för dig som ytterligare vill fördjupa dig i idrottsvetenskap. Det ger dig möjlighet till yrkesutveckling och kan också vara första steget mot en forskarutbildning.

Personal vid postfack


Programmet vänder sig till dig som är sjukgymnast, idrottslärare, tränare, hälsopedagog, sport manager, idrottsvetare eller har annan relevant bakgrund och vill få fördjupad kunskap om aktuella frågor inom idrotts- och hälsosektorn. 

Masterprogrammet har både obligatoriska och valbara kurser. De valbara fördjupningskurserna läser du termin 2 och 3.

När utbildningen avslutas efter två år erhåller du en masterexamen, (Degree of Master of Science in Sport Science).

Utbildningen

Utbildningsplan

Masterprogrammet består både av obligatoriska och valbara kurser. Det omfattar 120 högskolepoäng och består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng och en kursdel om 90 högskolepoäng. Undervisningen kan bedrivas både på svenska och engelska.

Innehåll och uppläggning

 

MasterKurser
Termin 1 Idrottsvetenskap

Metod och design
Statistik
Kvalitativa data

Termin 2 Valbara kurser
Termin 3 Valbara kurser
Projektspecifik fördjupning
Termin 4 Självständigt arbete (uppsats)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studierna inleds med en termin obligatoriska kurser. Termin 2-3 läses valbara kurser och den sista terminen skriver du ett självständigt arbete utifrån ditt intresse.

Obligatoriska kurser

För alla studenter på programmet är följande kurser obligatoriska:

  • Idrottsvetenskap l, 7,5 högskolepoäng
  • Idrottsvetenskaplig metod och design, 7,5 högskolepoäng
  • Analytisk statistik för idrottsvetare, 7,5 högskolepoäng
  • Forskningsmetod kvalitativa data, 7,5 högskolepoäng.
  • Projektspecifik fördjupning, 7,5 högskolepoäng
  • Självständigt arbete i form av uppsats, 30 hp 

Valbara kurser

Återstående 52,5 högskolepoäng för masterexamen skall utgöras av valbara kurser, gärna med professionsinriktning på avancerad nivå vid GIH eller vid andra lärosäten i eller utanför Sverige.

De valfria kurserna skall vara relevanta för ämnet idrottsvetenskap och GIH:s tre forskningsinriktningar:

  • prestation och träning
  • kultur och lärande
  • fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer om GIH:s forskningsinriktningar.

Självständigt arbete

För avläggande av masterexamen ska studenten ha skrivit ett självständigt arbete, 30 högskolepoäng. Det färdiga arbetet skall försvaras vid ett seminarium.

Examen

Examen som erhålles är: Masterexamen (120 högskolepoäng) i idrottsvetenskap,  Degree of Master of Science (120 credits) in Sport Science.

Anmälan

Antagning till utbildningen sker en gång per år. Obs Förlängd ansökningstid till den 31 maj.    

Anmälan görs på webbportalen www.antagning.se från och med den 15 mars.

Ladda upp dina meriter på "Mina sidor"

OBS: De meriter som är registrerade framgår på dina sidor. De registrerade betygen i Ladok med mera kan vara klassificerade inom ett visst ämne/område. Har du läst motsvarande behörighet inom ett annat ämne/område än idrottsvetenskap, och är osäker på om det framgår/räcker till kan du höra av dig till GIH. Mejla antagning@gih.se om du har frågor.

Anmälningskod: GIH-38900

Mer information


Infoblad om programmet 

Adress till denna sida: www.gih.se/master

Intervju med Domen Bremec

Intervju med Domen Bremec
Läs om varför Domen Bremec från Serbien valde masterprogrammet vid GIH

Läs intervjun med Domen

Masterprogrammet

Kurskod/Programkod

Ny programkod fr.o.m. Ht2018: MASIV

Anmälningskod

GIH-182MA

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå samt, särskild behörighet: Kandidatexamen inom idrott/¬idrottsvetenskap, utbildningsvetenskap, historia, samhällsvetenskap, hälso- och sjukvård, eller motsvarande, samt minst 30 högskolepoäng inom idrott/idrottsvetenskap, eller motsvarande.

Urval

Akademiska poäng.

Studieform

Normal

Studieperiod

Fr o m höstterminen

Studietid

Dagtid

Studietakt

100%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

30

Antal högskolepoäng

120

Nivå

Avancerad