Innehåll och upplägg

Formerna för undervisningen varierar från föreläsningar till grupparbeten och praktisk tillämpning.

En vanlig form av undervisning är gruppseminarium där du får möjlighet att diskutera med lärare och andra studenter i mindre grupp. Även laborationer, projektarbeten och verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Aktivt och praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för att inhämta kunskaper och färdigheter. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Översiktsbilder av upplägget på H-programmet

Innehåll och upplägg

Följande kurser ingår i hälsopedagogprogrammet:

Studieår 1

IDROTTSVETENSKAP I, inriktning hälsa (30 hp)

 • Introduktionsmoment
 • Anatomi och fysiologi I
 • Praktisk fysisk aktivitet I 
 • Anatomi och fysiologi II  
 • Näringslära och matvanor

IDROTTSVETENSKAP II, inriktning hälsa (30 hp)

 • Tillämpad fysiologi
 • Praktisk fysisk aktivitet II
 • Rörelselära 
 • Praktisk fysisk aktivitet III

Studieår 2

FOLKHÄLSA I, inriktning fysisk aktivitet (30 hp)

 • Forskningsmetodik I
 • Folkhälsovetenskap
 • Beteendeförändring, KBT 
 • Mätning av fysisk aktivitet och prestationsförmåga

FOLKHÄLSA II, inriktning fysisk aktivitet (30 hp)

 • Hälsoprojekt, VFU
 • Samhällsmedicin
 • Stress och psykosocial miljö
 • Arbetsmedicin, miljö och vardagsmotion

Studieår 3

IDROTTSVETENSKAP III, inriktning hälsa (30 hp)

 • Individanpassning och levnadsvanor 
 • Praktisk fysisk aktivitet IV
 • Forskningsmetodik II
 • Arbets- och organisationspsykologi

FOLKHÄLSA III, inriktning fysisk aktivitet (30 hp)

 • Examensarbete (forskningsmetodik III) 
 • Ledarskap
 • Projekt med folkhälsoperspektiv, VFU