Hälsopedagogprogrammet

180 högskolepoäng, 3 år. Heltid.

Hälsopedagogprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med det som håller människor vid god hälsa och att förebygga ohälsa med hjälp av fysisk aktivitet. Efter examen kan du arbeta som personlig tränare, med Fysisk aktivitet på recept, FaR, och hälsofrämjande insatser på arbetsplatser och företagshälsovård.

Studenter i ring i gymnastiksal

Utbildningen

Utbildningsplan

En grundtanke i hälsopedagogutbildningen är att du som student ska utveckla en helhetssyn på hälsa och lära dig att arbeta med hälsofrämjande insatser för alla åldrar.

En viktig del i utbildningen vid GIH är att arbeta för att individer ska bli mer fysiskt aktiva. Områden som ingår i utbildningen är idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och medicinsk vetenskap.

På GIH får du som student praktisera i att leda fysisk aktivitet och arbeta med fysisk aktivitet på recept (FaR). Utbildningen innehåller även forskningsmetodik och ett självständigt arbete där du har till uppgift att formulera och belysa ett för dig angeläget problem med anknytning till hälsa.

Vad är hälsa?

Hälsobegreppet - och inte minst människors uppfattning om vad hälsa innebär - är mångfasetterat. Därför försöker utbildningen ge olika infallsvinklar i synen på hälsa genom kurser som anatomi, fysiologi, metoder för beteendeförändring, hälsotester, vetenskapliga metoder, praktisk fysisk aktivitet, träningslära, näringslära, matvanor, stress, grundläggande sjukdomslära och epidemiologi.

Arbetsmarknad

Bild på certifikatetSom utbildad hälsopedagog från GIH kommer du att ha tillgång till en arbetsmarknad inom såväl skola, sjukvård och privata företag. Du får även ett certifikat som intygar att du kan söka arbete som personlig tränare.

Arbetsuppgifterna kan vara mycket olika. Ofta kommer du att tillsammans med andra yrkesgrupper utveckla och genomföra hälsoprojekt på din framtida arbetsplats. Några möjliga karriärvägar för examinerade hälsopedagoger är bland annat att arbeta med:

  • fysisk aktivitet på recept - FaR
  • avancerad personlig tränare
  • hälsofrämjande insatser på arbetsplatser, företagshälsovård
  • masterstudier och forskning

En av grundtankarna i utbildningen är att utveckla en helhetssyn på hälsa och att göra dig som student förtrogen med sambandet mellan en individs hälsa och arbetsgruppers och organisationers funktion, produktivitet och lönsamhet på både kort och lång sikt.

Läs mer om programmets innehåll och uppläggning. 

Examen

Examen som erhålles är: Kandidatexamen med huvudområde idrottsvetenskap.

Anmälan

Antagning till utbildningen sker en gång per år. Obs Förlängd ansökningstid till den 31 maj.

Anmälan görs på webbportalen www.antagning.se från och med den 15 mars.

Ladda upp dina meriter på "Mina sidor"

Mer information

Infoblad om programmet 

Adress till denna sida: www.gih.se/halsoped

Film om examensarbete

Intervjuer med studenter - Hälsopedagogprogrammet
Se filmen om examensarbetet där två studenter startade en grupp som de tränade tre gånger i veckan i sex veckor.

Film om träningsgruppen

Intervju med Mia Wik

Intervju med Mia Wik
Läs om hur Mia Wik vill kombinera det konstnärliga med det hälsosamma när hon blir examinerad hälsopedagog.

Läs intervjun med Mia

Hälsopedagogprogrammet

Kurskod/Programkod

Ny programkod fr.o.m. Ht2018: HÄPED

Anmälningskod

GIH-182HÄ

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

OMRÅDESBEHÖRIGHET A15/17: GY 11: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a alt. 2b alt. 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt. 1a1+1a2. TIDIGARE GYMNASIEUTBILDNINGAR: Matematik B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A samt Naturkunskap B. (NkB kan ersättas av Ke A, Fy A och Bi A.)

Urval

67% betyg, 33% högskoleprovet

Studieform

Dagtid

Studieperiod

Fr o m höstterminen

Studietid

Dagtid

Studietakt

100%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

60

Antal högskolepoäng

180

Nivå

Grund

Behörighet

Vilka förkunskaper, vilken behörighet krävs för att studera vid GIH?

Läs mer om behörighet

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning
Hur anmäler du dig till GIH:s utbildningar? Vilka är det som blir antagna m.m.?

Läs mer om antagning

Elitidrott och studier

Elitidrott och studier
Elitidrott och studier vid GIH?

Mer om elitidrott och studier

Studievägledning

Om du vill veta mer om utbildningarnas innehåll och upplägg.

Få studievägledning på GIH