Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

90 högskolepoäng. Heltid.

Denna utbildning vänder sig till dig som vill komplettera dina tidigare studier för att bli ämneslärare i idrott och hälsa.

Studenter vid plintar

Utbildningsplan

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, omfattar 90 högskolepoäng, 1,5 års studier, och ges för ämnet idrott och hälsa med inriktning mot grundskolan samt gymnasieskolan.

Utbildningen vänder sig till dig som redan har ämnesstudier i idrott och hälsa, 90 hp eller 120 hp. Du har tidigare läst idrott vid högskola eller universitet, på ett idrottsvetenskapligt program eller motsvarande.

Utbildningen omfattar den utbildningsvetenskapliga kärnan (60 hp) samt VFU - verksamhetsförlagd utbildning (30 hp). GIH samarbetar med skolor i Stockholmsområdet där VFU:n genomförs.

Tillträde till programmet

Programmets innehåll är detsamma för alla som läser det, oavsett om du har 90 eller 120 högskolepoäng i idrott/idrottsvetenskap med dig. Detta leder till att du får examen med antingen 90 hp eller 120 hp i idrott.

  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete grundskolans årskurs 7-9 gäller 90 hp inom undervisningsämnet idrott och hälsa vilket motsvaras av 90 hp idrott/idrottsvetenskap (eller motsvarande). Studierna ska ha haft inslag av praktisk idrott och/eller idrottsdidaktik. Minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete)
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan gäller 120 hp inom undervisningsämnet idrott och hälsa vilket motsvaras av 120 hp (eller motsvarande) inom idrott/idrottsvetenskap. Studierna ska ha haft inslag av praktisk idrott och/eller idrottsdidaktik. Minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete)

Examen

Om du genomför kompletterande pedagogisk utbildning och har uppfyllt den särskilda behörigeheten för tillträde så får du ämneslärarexamen med  inriktning mot arbete i grund- och gymnasieskolan i idrott.

Anmälan

Antagning till utbildningen sker en gång per år. Obs Förlängd ansökningstid till den sista maj

Anmälan görs på webbportalen www.antagning.se från och med den 15 mars.

Ladda upp dina meriter på "Mina sidor"

Mer information

Infoblad om utbildningen

Adress till denna sida: www.gih.se/kpu 

Intervju Moustafa Dakik

Intervju med Moustafa Dakik
Läs om hur Moustafa Dakik kompletterat sin utbildning med KPU.

Intervju med student

KPU - program

Kurskod/Programkod

Ny programkod fr.o.m. Ht2018: KPUIH

Anmälningskod

GIH-182KO

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

-          För antagning till inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet idrott och hälsa krävs minst 90 hp idrott och hälsa eller motsvarande. Studierna ska ha haft praktiska inslag och/eller inslag av idrottsdidaktik. Minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete).

-          För antagning till inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa krävs minst 120 hp idrott och hälsa eller motsvarande. Studierna ska ha haft praktiska inslag och/eller inslag av idrottsdidaktik. Minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete).

-          För antagning till inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet specialidrott krävs 120 hp specialidrott eller motsvarande. Minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete).

Urval

Akademiska poäng - hp. Förtur kan ges åt sökande med examen från GIH.

Studieform

Normal

Studieperiod

Fr o m höstterminen

Studietid

Dagtid

Studietakt

100%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

30

Antal högskolepoäng

90

Nivå

Grund