Idrott och hälsa, 120 hp

120 högskolepoäng. Heltid.

"Idrott och hälsa 120 högskolepoäng" leder till en högskoleexamen i ämnet idrott. Den kan vara en byggsten till andra utbildningar eller en komplettering för dig som redan har en lärarexamen.

Utbildningsplan

Programmet "Idrott och hälsa, 120 högskolepoäng" är

  • för dig som är verksam lärare och önskar komplettera din examen med idrott och hälsa, eller för dig som under lång tid vikarierat som lärare i idrott och hälsa utan formell behörighet.
  • för dig som läser ämneslärarprogrammet vid annat lärosäte och önskar läsa idrott och hälsa vid GIH som andra ämne.
  • för dig som vill kombinera studier i idrott med Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för att få behörighet som ämneslärare i idrott och hälsa.

 
Citat från Charlotte Ljunggren

Om programmet

Det består av fyra kurser à 30 hp i huvudområdet idrott. Det självständiga arbetet omfattar 15 hp och ingår.

Innehåll och uppläggning

Den första terminen omfattar studier inom kursen Idrott, didaktisk inriktning I, 30hp. Den andra terminen följs av kursen Idrott, didaktisk inriktning II, 30 hp och den tredje terminen omfattar Idrott, didaktisk inriktning III, 30hp. Den fjärde och avslutande terminen består av kursen Idrott, didaktisk inriktning IV, 30hp och inom ramen för denna kurs skrivs det självständiga arbetet vilket omfattar 15 hp.

Formerna för undervisningen varierar från storföreläsningar till grupparbeten och enskild handledning.

Många av kurserna du läser vid GIH har karaktären av laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för att inhämta kunskaper. Studierna i de praktiskt inriktade momenten förutsätter en god fysik och god motorisk förmåga. Delar av utbildningen genomförs i fjäll-, sjö- och skogsmiljö.

Som student tillbringar man mycket tid tillsammans vilket bidrar till att skapa en god sammanhållning och medvetenhet om grupprocesser.

Examen

Om du slutför programmet får du följande examen:

  • Högskoleexamen i idrott med inriktning mot idrott och hälsa

Arbetsmarknad

Examen från GIH värderas högt av arbetsgivarna och ger goda chanser till etablering på arbetsmarknaden. I enlighet med Högskoleverkets rapport från 2005:42 R: Etablering på arbetsmarknaden – examinerade 2001/02, likt rapporten 2009:28 R Etableringen på arbetsmarknaden - examinerade 2005/2006, hävdar sig GIH:s studenter bäst bland landets alla universitet och högskolor.

Vidare studier

Högskoleutbildningen Idrott och hälsa 120 hp kan tillsammans med kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp, utgöra grund för ämneslärarexamen.

Antagningsregler

universitetskanslerämbetet.se kan du läsa om antagningsregler till universitet och högskolor.


Anmälan

Antagning till utbildningen sker en gång per år. Obs Förlängd ansökningstid till den 31 maj.

Anmälan görs på webbportalen www.antagning.se från och med den 15 mars.

Ladda upp dina meriter på "Mina sidor".

Mer information

Infoblad om programmet

Adress till denna sida: www.gih.se/idrotthalsa

Intervju med Johannes

Intervju med Johannes Ojanperä
Därför valde Johannes att läsa "Idrott och hälsa 120 hp".

Läs hela intervjun

Intervju med Charlotte

Intervju Charlotte Ljunggren
Läs intervjun med Charlotte Ljunggren, student på Idrott och hälsa, 120 hp

Läs hela intervjun

Idrott och hälsa - program

Kurskod/Programkod

Ny programkod fr.o.m. Ht2018: IDRHÄ

Anmälningskod

GIH-182ID

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

OMRÅDESBEHÖRIGHET A6c/6c - Idrott och hälsa - OBS: Undantag från Idrott och hälsa 2/B ges generellt vid GIH till denna utbildning. FÖR DIG SOM GÅR UT GYMNASIET 2014 enligt GY 11 gäller: Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper och Matematik 2 a, b eller c och Naturkunskap 2. TIDIGARE GYMNASIEUTBILDNINGAR: Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A eller motsvarande kunskaper, Matematik B och Naturkunskap B. ERSÄTTNING FÖR NATURKUNSKAP(Nk 2/B kan ersättas av Ke 1/A, Fy 1/A och Bi 1/A.)

Urval

1/3 betyg, 1/3 högskoleprov och 1/3 akademiska poäng för den som tidigare är antagen till lärarutbildning

Studieform

Normal

Studieperiod

Fr o m höstterminen

Studietid

Dagtid

Studietakt

100%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

30

Antal högskolepoäng

120

Nivå

Grund