Ämneslärarprogram

300-330 högskolepoäng. Heltid.

Vill du utbilda dig till lärare i idrott och hälsa eller specialidrott? Sök till Gymnastik- och idrottshögskolan.

Direktlänkar till vårt ämneslärarprogram med kompletterande utbildningar:

Samling i idrottshall

Utbildningen

Ämneslärarprogrammet förbereder dig både för kommande yrkesutövning och för forskning.

GIH har anor från 1813 och således lång erfarenhet av att utbilda lärare i idrott och hälsa. När du studerar vid GIH utbildas du av lärare och forskare med hög vetenskaplig, idrottslig och pedagogisk kompetens. Att studera till lärare vid GIH lägger grunden till en livslång utveckling som professionell lärare.
 
 

Dina möjligheter att få jobb som lärare efter GIH-utbildningen är goda. Lärare är också eftertraktade som pedagoger och utbildare inom myndigheter, organisationer och företag. En examen från GIH värderas högt av arbetsgivare och ger goda chanser till etablering på arbetsmarknaden. Enligt högskoleverkets rapporter hävdar sig GIH:s studenter bland de allra bästa i detta avseende.

Programmen

Vid GIH kan du läsa ett ämeslärarprogram och kompletterande utbildningar:

En lärare som läser ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan kommer att få undervisa i idrott och hälsa i både grundskolan och gymnasieskolan. Läser du ämnet specialidrott får du även behörighet att undervisa på riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar.

Du som saknar lärarexamen men har ämnesstudier i idrott kan söka kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Tidigare lärarprogram ges fortfarande för de studenter som påbörjat utbildningen (information om de tidigare lärarprogrammen).

Två ämnen

GIH har examensrätt för två ämnen:

  1. idrott och hälsa (för både grund- och gymnasieskolan)
  2. specialidrott (endast för gymnasieskolan)

Du kan bli tvåämneslärare och du kan välja om du ska läsa båda ämnena vid GIH, eller läsa andra ämnet på annat lärosäte med ämneslärarexamensrätt.

Adress till denna sida www.gih.se/larare

Intervju med Jorun Falch

Intervju med student
Läs om varför Jorun Falch valde att studera vid GIH

Intervju med student

Intervju Jill Angleborn

Intervju Jill Angleborn
Läs om varför Jill Angleborn valde att studera vid GIH

Intervju med student

Elitidrott och studier

Elitidrott och studier
Elitidrott och studier vid GIH?

Mer om elitidrott och studier

Studievägledning

Om du vill veta mer om utbildningarnas innehåll och upplägg.

Få studievägledning på GIH

Bli lärare GIH-bilaga

2012-04-02 - Nyhet

"Bli lärare" en bilaga från bl a GIH om lärarutbildningar. Läs intervjuerna! Gör skillnad!

Läs om lärarbilagan

Behörighet

Vilka förkunskaper, vilken behörighet krävs för att studera vid GIH?

Läs mer om behörighet

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning
Hur anmäler du dig till GIH:s utbildningar? Vilka är det som blir antagna m.m.?

Läs mer om antagning