Program

Gymnastik- och idrottshögskolan är landets enda självständiga fackhögskola med inriktning mot fysisk aktivitet, idrott och hälsa.

Utbildningarna innehåller såväl teoretiska som praktiska kursmoment. På GIH kan du välja mellan olika utbildningsprogram:

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i ämnet idrott och hälsa både för grundskola och gymnasiet. Lärarprogrammet omfattar minst fem års studier. För examen krävs studier i två ämnen och du blir tvåämneslärare.

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott ger behörighet att undervisa i ämnet idrott och hälsa både för grundskola och gymnasiet. Lärarprogrammet omfattar minst fem års studier. Med specialidrott som andra ämne kan du arbeta inom gymnasieskolor med idrottsprofil.

Idrott och hälsa, 120 högskolepoäng är en högskoleexamen i ämnet idrott. Den kan vara en byggsten till andra utbildningar eller en komplettering för dig som redan har en lärarexamen.

Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier i idrott och hälsa, 90 hp eller 120 hp. Utbildningen omfattar den utbildningsvetenskapliga kärnan (60 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (30 hp).

Hälsopedagogprogrammet är specialiserat på förebyggande hälsoarbete och fysisk aktivitet. Det förbereder för yrkesverksamhet inom hälsosektorn, men även för uppdrag och projekt inom kommun, landsting och företag.

Sport Managementprogrammet är en bred utbildning där du läser idrottsvetenskap på Gymnastik- och idrottshögskolan och företagsekonomi på Södertörns högskola.

Tränarprogrammet förbereder för arbete som professionell tränare och utbildningsledare inom idrottsrörelsen, organisationer och företag. Utbildningen är ett samarbete mellan GIH och specialidrottsförbunden med teori och praktik inom bland annat ledarskap, idrottsmedicin, specialidrott, idrottspsykologi och träningslära.

Masterprogrammet i idrottsvetenskap är ett två-årigt program på avancerad nivå. Programmet vänder sig till sjukgymnaster, idrottslärare, tränare, hälsopedagoger och andra med relevant bakgrund. Möjlighet finns att avsluta utbildningen efter ett år för erhållande av magisterexamen.

Adress till denna sida: www.gih.se/program

Bli lärare GIH-bilaga

2012-04-02 - Nyhet

"Bli lärare" en bilaga från bl a GIH om lärarutbildningar. Läs intervjuerna! Gör skillnad!

Läs om lärarbilagan

Elitidrott och studier

Elitidrott och studier
Elitidrott och studier vid GIH?

Mer om elitidrott och studier

Högskoleprovet

Läs om högskoleprovet på studera.nu. Om hur du anmäler dig och förbereder dig inför provet. (icon) Mer om högskoleprovet

Arbetsmarknaden

GIH:s studenter får jobb efter sina studier, enligt rapport från Högskoleverket.

Läs mer om rapporten!

Frågor och svar

Frågor och svar
Vanliga frågor om våra utbildningsprogram, fristående kurser, förkunskapskrav med mera

Till frågor och svar