Intervju med Vladimir Savecs

Bild på Vladimir SavecsVladimir Savecs gick ut hälsopedagogprogrammet 2016 och arbetar idag på en psykiatrisk mottagning i Upplands Väsby. Hans uppdrag är att ta emot patienter och vägleda dem så att de förändrar sina levnadsvanor.

– Det har gjorts studier som visar att fysisk aktivitet har en tydlig påverkan som behandling av psykisk ohälsa. Det är precis det vi arbetar med!

Det team han ansvarar för består av två sjuksköterskor, en psykolog, en arbetsterapeut, en mentalskötare och ytterligare en hälsopedagog. Denna grupp träffas varannan vecka och diskuterar patientärenden.
– Vi erbjuder sammanlagt 23 aktiviteter som till exempel medicinsk yoga. Cirka 100 deltagare deltar i dessa aktiviteter. De som vill får ett hälsotest med samtal. Dessa följs upp tillsammans med patienterna.

Vladimir känner i sitt arbete att han haft stor nytta av sin utbildning vid GIH.
– Det är en bred utbildning och utgår från forskningsmetodik, folkhälsa, beteende-, kost- och idrottsvetenskap. Jag har även stor nytta av kursen i ledarskap när jag dagligen arbetar med att möta och känna av människor.

Enligt Vladimir är GIH ett bra ställe då det finns flera möjligheter att kunna påverka sin utbildning.
– Det finns flera praktikperioder där du själv kan få välja var du vill vara. Vid GIH finns även till exempel Hälsoprojektet som vänder sig till seniorer och Friskvårdslotsmottagningen som tar emot de patienter som fått Fysisk aktivitet på recept, FaR.

Intervjun är inspelad av Staffan Hultgren intervjuat många studenter och lärare i sin podd.

Lyssna på intervjun med Vladimir Savecs