Intervju med Martin Segerlund

Martin Segerlund går på ämneslärarprogrammet och anledningen till att han valde detta program är att han alltid varit intresserad av idrott och ledarskap.

Martin har testat många olika idrotter, men nu är det mest fotboll i Korpen och löpträning som gäller.

– På GIH får jag lära mig mycket om olika idrotter och grundläggande inom bollsporter, men framför allt hur man lär ut pedagogiskt för att få så många som möjligt att vara aktiva på idrottslektionerna. Martin har valt att bli tvåämneslärare, vilket innebär att hans utbildning är femårig och han får ytterligare ett ämne att undervisa i. För Martins del blir det geografi som han anser inte bara är kartor utan även inbegriper människors livskvalitet och hälsa.

Få elever att tycka det är roligt

Under hösten 2013 beslöts att idrottslärare får undervisa i hela grundskolan och gymnasieskolan. Martin har under sin praktik varit på både mellanstadium, högstadium, gymnasieskola och särskola och känner att alla åldrar har både fördelar och nackdelar.
– De yngre skoleleverna är mer spontana och livliga, medan de som går i gymnasiet redan är formade. Men det som är roligt med gymnasieskolan är att eleverna ger feedback, ifrågasätter och utmanar, vilket gör att jag hela tiden måste vara alert och tydlig med mina instruktioner. Och det är extra roligt att nå fram till de elever som bestämt sig för att det är tråkigt med lektionen och få dem att tycka att det är roligt att röra på sig.

Häftigt att skapa ett intresse

Som idrottslärare är syftet med lektionerna att det ska vara en skola för alla, vilket är en svår balansgång om eleven är funktionshindrad, inte vill vara delaktig eller inte lika duktig som alla andra. Samtidigt som det ska vara en utmaning för de som redan är duktiga inom en idrott…
– Jag tyckte själv att idrotten var det roligaste ämnet i skolan. Jag vill gärna återskapa den känslan hos eleverna och bidra till att ungdomarna vill motionera på fritiden. I skolan når vi dem först och därför har vi idrottslärare ett stort ansvar att påverka. Genom att skapa ett intresse hos eleverna kan jag bidra till att fler får ett hälsosamt liv. Det är häftigt!