Intervju med Staffan Hultgren

Bild på Staffan HultgrenI tio år har Staffan Hultgren ansvarat för den fristående kursen Motiverande samtal. Under dessa år har kursen varit en av de mest populära av GIH:s kurser. Den har också varit den som har mest sökande från en mängd olika yrkeskategorier.

Till kursen Motiverande samtal söker hälsopedagoger, fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare, dietister, arbetsterapeuter, HR-personal, lärare, socionomer, kuratorer, socialhandläggare, coacher, poliser och från kriminalvården. Det som är gemensamt för dessa olika yrkesgrupper är viljan att bli bättre på samtal med inriktning på fysisk aktivitet, livsstil, levnadsvanor, rehabilitering, beteenden och socialt arbete.

Hur kom det sig att Staffan Hultgren började intressera sig för Motiverade samtal?

– Tja, jag är nog präglad av min uppväxt då jag tillbringade många veckor på sjukhus under somrarna till dess att jag var 17 år. Anledningen var egen behandling och vård beroende på en fosterskada, men jag var nog väldigt frisk för att vara sjuk... Däremot var det andra i min omgivning som mådde betydligt sämre så jag arrangerade i egen regi en uppsökande Kasperteater på sjukhuset för att kanske göra livet lite lättare för andra. Därför blev det helt naturligt för mig att arbeta inom sjukvården och senare i livet valde jag att arbeta promotivt inom ämnet Idrott och Hälsa.

Började med GIH-utbildning

Staffan fick sin grundutbildning vid GIH i Stockholm och under hans yrkesverksamma liv har det blivit många livsstilsprojekt i samverkan med myndigheter och organisationer, olika uppdrag och anställningar inom skola och utbildning samt en del böcker med betoning på livsstil och levnadsvanor. Under hela Staffans yrkesverksamma liv har det hela tiden funnits en röd tråd – att fokusera på det friska och låta det sjuka involveras i det friska.

Planerade Hälsopedagogutbildning

När Staffan arbetade vid högskolan i Gävle med Friskvårdspedagogiska programmet blev han kontaktad av framlidne professor Alf Thorstensson som undrade ifall han ville vara med att både starta och planera för Hälsopedagogutbildningen som nyss hade startat vid GIH. Uppdraget bestod av att planera för ett andra år och föreslå ett tredje år.

– Det var svårt att tacka nej så det blev några intensiva sommarveckor och i samarbete med dåvarande Folkhälsoinstitutet planerades utbildningen i detalj. Grundtanken var att ta med godbitarna från Gävle och bygga ett nytt program med en specifik GIH-profil, säger Staffan.

Utbildningen blev enormt uppskattad men även internt kritiserad på grund av att det blev en betoning på nya ämnesdiscipliner vid GIH på bekostnad av fysisk aktivitet. Hälsopedagogprogrammet är idag en del av GIH:s ordinarie programutbud som fortfarande har en stark och framgångsrik GIH-profil.

Beskriva händelser som påverkat

I kursen Motiverande samtal får deltagarna en uppgift att beskriva situationer och händelser som påverkat deras val. Här får de redovisa vad som hände, hur de upplevde situationen och hur de i efterhand betraktade den samt även koppla händelseförloppet till beteendemönster och beteendemodeller. Hur kom det sig att det blev som det blev. Den här uppgiften har Staffan även använt vid programutbildningar vid GIH och vid andra högskolor och universitet. Uppgiften utmynnar ofta i en ökad empatisk förmåga och förståelse för komplicerade händelseförlopp som ger starka lärdomar om hur man själv kan agera i liknande situationer.

– Motiverande samtal och det goda samtalet blir verktyget för att hantera komplicerade händelseförlopp med hänsyn till människans självautonomi, det vill säga att själv få bestämma. I min dator har jag nu oändliga berättelser som beskriver människans otillräcklighet att hantera varandra och naturligtvis goda exempel av medmänsklighet, säger Staffan.

Natur och familj

När nu Staffan väljer att successivt trappa ner i yrkeslivet upplever han att är det lite knepigt att tacka nej till intressanta förfrågningar.

– Framför allt när insatserna leder till goda och betydelsefulla framgångar. En del säger att det är en förmån att välja det som roligt när man blir lite äldre, samtidigt är det extremt givande att bidra så att andra har glädje och nytta av framgångsrika verktyg.

För Staffans del lär fortsättningen bli en blandning av goda uppdrag, ökad egen tid med familj, vänner, natur och fritidsaktiviteter.