Lärarlyftet vid GIH

Fortbildning för lärare!

Lärarlyftet II

Lärarlyftet är en uppdragsutbildning som riktar sig till dig som är anställd lärare med behörighetsgrundande lärarexamen som undervisar i ämnen du saknar behörighet i.

GIH erbjuder kurser i idrott och hälsa för lärare i åk 7- 9 och gymnasieskolan. Kurserna ges på halvtid och läses på distans med ett antal campusträffar varje termin.

Lärarlyftet II pågår fram till utgången av 2019 och du måste ha huvudmannens godkännande för att delta i utbildningen. Frågor om kurserna kan du mejla studievägledningen: studievagledning@gih.se

Har du tidigare kunskaper och färdigheter av att arbeta som idrottslärare kan du söka om validering. Använd då denna blankett  som GIH har tagit fram.

Läs mer om Lärarlyftet ll på Skolverkets hemsida.

GIH:s kurser inom Lärarlyftet II

GIH har tidigare fått i uppdrag av Skolverket att genomföra följande kurser inom Lärarlyftet II. Du kan läsa mer om dem här:

Lärarlyftet I

Lärarlyftet I var regeringens fortbildningssatsning för yrkesverksamma lärare. Målet med satsningen var att vidareutbilda 30 000 lärare 2008-2011.

GIH:s kurser inom Lärarlyftet I

GIH har hittills fått i uppdrag av Skolverket att genomföra följande kurser inom Lärarlyftet I:

Adress till denna sida: www.gih.se/lararlyftet

Lärarlyftet