Kommande fristående kurser

Följande kurser planeras att ges under höstterminen 2019.

Ansök på antagning.se mellan 15 mars och 15 april 2019.

Fristående kurser på grundnivå

  • Tränarskap med inriktning mot fotboll, 30 hp (forts. vt-18)      
  • Idrott III, Examensarbete på grundnivå, 15 hp                            
  • Motiverande samtal I, 7,5 hp                                                      
  • Konditionsträning, 7,5 hp

Fristående kurser på avancerad nivå

  • Handledning för lärare, 7,5 hp (forts. vt-18)
  • Lifestyle and health, directed towards physical activity (7,5 hp) period 7-8
  • Analytical statistics (7,5 hp) period 7-8
  • Advanced sport psychology: talent development and motivation (7,5 hp) period 5-6
  • Fler kurser tillkommer                            

Adress till denna sida: www.gih.se/kommandekurser