Kommande fristående kurser

Följande kurser planeras att ges under sommarterminen respektive höstterminen 2020.

Följande datum är ansökan öppen.

 • sommarkurserna 20 februari - 14 april 2020 (OBS förlängt)
 • höstkurserna 16 mars - 15 april 2020

Ansök på antagning.seBocka i lärosäte och termin när du kommit till antagning.se för att få fram de kurser som du är intresserad av.

Läs mer om kurserna på Kurswebben när ansökan är öppen

Fristående kurser för sommaren 2020

 • Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
 • Hälsopedagogik i idrott och hälsa, 5 hp
 • Idrott III, examensarbete på grundnivå, 15 hp
 • Motiverande samtal och lärarskap i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv, 7,5 hp
 • Styrketräning, 7,5 hp

Fristående kurser på grundnivå hösten 2020

 • Handledarutbildning för lärare 7,5 hp
 • Idrott III, examensarbete på grundnivå, 15 hp
 • Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv I, 7,5 hp
 • Idrottspsykologi I, 15 hp
 • Styrketräning, 7,5 hp
 • Tränarskap inriktning mot fotboll, 30 hp

Fristående kurser på avancerad nivå hösten 2020

 • Lifestyle and health, directed towards physical activity, 7,5 hp
 • Analytisk statistik för idrottsvetare, 7,5 hp
 • Forskningsmetod kvalitativ data, 7,5 hp
 • Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation, 7,5 hp
 • Föreningsidrottens demokratiska utmaningar, 7,5 hp
 • Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott, 7,5 hp

Adress till denna sida: www.gih.se/kommandekurser