Kommande fristående kurser

Följande kurser planeras att ges under vårterminen 2020.

Ansök på antagning.se mellan 15 september och 15 oktober 2019.

Fristående kurser på grundnivå

  • Idrott III, självständigt arbete, 15 hp
  • Konditionsträning, 7,5 hp                                                    

Fristående kurser på avancerad nivå

  • Biomekanik och motorisk kontroll, 15 hp
  • Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 hp
  • Idrottsvetenskapliga klassiker, 7,5 hp                           

Adress till denna sida: www.gih.se/kommandekurser