Fristående kurser

Här ger vi information om fristående kurser vid GIH.

Aktuella kurser

Under GIH:s kurswebb: Våra fristående kurser kan du se de kurser som är aktuella vårterminen 2019. 

Kommande kurser

Under kommande fristående kurser ligger information om planerade kurser. Det visas en lista, och när de är aktuella att söka så flyttas de till "Aktuella kurser" och får utförligare information. 

Arkiv kurser

Under arkiverade fristående kurser kan du se vilka kurser som getts tidigare terminer och innevarande termin.

Adress till denna sida: www.gih.se/fristaendekurser