Utbildning på forskarnivå

Är du intresserad av att fördjupa dig inom ämnet idrottsvetenskap? Vill du bidra med ny kunskap inom området? Då är utbildning på forskarnivå vid Gymnastik- och idrottshögskolan något för dig!

Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Förutom fördjupade kunskaper inom idrottsvetenskap övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

Händer vid tangentbord
 
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs:

  • att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
  • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Du som är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå ska i första hand vända dig till den forskargrupp på GIH där forskning bedrivs inom ditt intresseområde. På GIH:s hemsida finns utförlig information om de olika forskningsinriktningarna vid högskolan. Samtliga doktorandtjänster annonseras på GIH:s hemsida.

Mer information om utbildning på forskarnivå hittar du på webbsidan studera.nu/forskarutbildning.

Adress till denna sida www.gih.se/forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå