Våra utbildningar

  • Vi erbjuder dig olika sätt att studera. Du kan läsa något av våra program, fristående kurser eller utbilda dig på forskarnivå. Du kan också komplettera dina tidigare ämnesstudier för att bli idrottslärare eller lärare i specialidrott. GIH arbetar också med uppdragsutbildningar.

Student studerar i bibliotek

Bli lärare GIH-bilaga

2012-04-02 - Nyhet

"Bli lärare" en bilaga från bl a GIH om lärarutbildningar. Läs intervjuerna! Gör skillnad!

Läs om lärarbilagan

Arbetsmarknaden

GIH:s studenter får jobb efter sina studier, enligt rapport från Högskoleverket.

Läs mer om rapporten!

Frågor och svar

Frågor och svar
Vanliga frågor om våra utbildningsprogram, fristående kurser, förkunskapskrav med mera

Till frågor och svar

Kontakta oss

Kontakta oss på utbildnings- och forskningsavdelningen om du har frågor om våra utbildningar, antagning, examen med mera.

Läs mer om utbildningsavd.