Tillgodoräknande av utbytesstudier

Utbytesavtalen förutsätter att studierna tillgodoräknas i din svenska utbildning samt att inga terminsavgifter betalas till värduniversitetet. Som utbytesstudent kan du tillgodoräkna dig dina utlandsstudier vid GIH förutsatt att kurserna överensstämmer med angivna krav på nivå, innehåll och omfattning i gällande utbildnings- och kursplaner. Att dina studier kan tillgodoräknas kontrolleras innan du åker iväg.

När du blivit antagen som utbytesstudent skriver du tillsammans med GIH:s handläggare ett Learning Agreement. Detta är en plan för vilka kurser du ska läsa vid samarbetsuniversitetet och som du sedan ska få tillgodoräkna vid hemkomst. Kurserna du vill läsa får till exempel inte motsvara en kurs du tidigare läst och tänker ta med i din examen.

Om du under din studietid ändrar ditt ursprungliga kursval måste du kontakta din heminstitution för att försäkra dig om att du fortfarande kommer att kunna tillgodoräkna dig studierna vid hemkomsten. För att underlätta tillgodoräknandet vid hemkomsten ska du kunna dokumentera dina studier genom uppvisande av godkända studieresultat. Kontakta international@gih.se för mer information.

ECTS - ett gemensamt poängräkningssystem

Inom Erasmusprogrammet används ECTS (European Credit Transfer System). Systemet ska underlätta tillgodoräknande genom en gemensam terminologi och ett strukturerat sätt att presentera kurser och utbildningssystem i olika länder.

ECTS-systemet bygger på ett gemensamt poängsystem, så kallade ECTS-credits. 1.5 credits =1,5 högskolepoäng (hp) motsvarar 1 poäng, enligt det gamla poängsystemet.

En termins heltidsstudier, 30 credits = 30 högskolepoäng (hp) motsvarar 20 poäng, enligt det gamla poängsystemet.

I varje universitetskatalog ska det finnas en förteckning över hur många ECTS-credits varje kurs motsvarar.

Pilsudsky University of Physical Education Warzawa
Foto: Sara Sjögren - Jósef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Polen