Erasmus+ (Europa)

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Genom Erasmus+ har du möjlighet att studera eller praktisera i Europa.  

Jordglob europa

Som Erasmusstudent läser du under 3-12 månader vid ett partneruniversitet utomlands. Du kan också välja att göra praktik inom Eramus+ i upp till ett år, vid en organisation eller ett företag i något av de länderna som deltar i Erasmus+. Läs mer om Erasmus+ praktik under Praktisera utomlands

Varje student som studerar eller praktisera utomlands via Erasmus+programmet beviljas ett mindre stipendium avsett att täcka de extra utgifter du har när du studerar utomlands, under förutsättning att villkoren är uppfyllda.  

Partnerlärosäten

En lista över universitet och högskolor GIH har samarbete med inom Erasmus+ hittar du under Partnerlärosäten

Villkor för Erasmus+studier

För att kunna delta i Erasmus+ och ta emot ett stipendium behöver du uppfylla följande villkor: 

Det är möjligt att delta i Erasmus+ flera gånger. Den sammanlagda mobilitetsperioden (studier och praktik inräknad) får dock ej överstiga 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master, Phd). 

Ansökan

Stipendiebelopp

 

Kontakt

För mer information kontakta international@gih.se

GIH:s Erasmus Charter for Higher education 2014-2020German Sport University Cologne
Foto: Sara Sjögren - Deutsche Sporthochschule Köln, Tyskland

Pilsudsky University of Physical Education Warzawa
Foto: Sara Sjögren - Jósef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Polen

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Foto: Sara Sjögren - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

University of Physical Education, Budapest
Foto: Sara Sjögren - University of Physical Education, Budapest 

Studera utomlands

Studera utomlands - information om utlandsstudier från studera.nu (icon) Till Studera utomlands

Studying abroad

Guidebok för utresande Erasmusstudenter, av Erasmus Student Network (ESN) (icon) Till Studying abroad