Ansök om utbytesstudier

Sista ansökningsdag för utbytesstudier inom Erasmus+ programmet:

  • 15 mars för utbytesstudier under nästkommande hösttermin
  • 15 september för utbytesstudier under nästkommande vårtermin.

Sista ansökningsdag för utbytesstudier via Nordplus:

  • 31 januari för utbytesstudier nästkommande kalenderår.

Ansökningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två steg. Först ansöker du om att bli nominerad via GIH. Om du blir nominerad och tackat ja till utbytesplatsen kommer du att kunna ansöka till partneruniversitetet. Det är det mottagande lärosäte som fattar beslut om antagning. 

Ansökan till GIH ska innehålla

  1. Komplett ifylld ansökningsblankett 
  2. Ladokutdrag
  3. Motivering till varför du vill studera utomlands, inklusive information om dina språkkunskaper och eventuella tidigare utbytesstudier (cirka ½ A4-sida på engelska)

 Ansökan skickas till registrator@gih.se

Urval

För att kunna söka en utbytesplats behöver du uppfylla behörighetskraven för respektive utbytesprogram (Erasmus+/Nordplus). 

Urvalskriterier vid fler sökande än antal platser:

  • Antal godkända högskolepoäng vid GIH vid sista ansökningsdag, 
  • Andel VG/G eller motsvarande vid GIH, 
  • Motiveringsbrev, 
  • Företräde ges till studenter som ej tidigare studerat utomlands som utbytesstudent på universitets-/högskolenivå (ska framgå av motiveringsbrev).

Det slutliga urvalet sker genom en samlad bedömning av ovanstående urvalskriterier. Vid samma totalpoäng sker lottning av utbytesplatser. 

Information om Erasmus+ praktik och ansökan hittar du under Praktisera utomlands.

Kontakt

För mer information kontakta international@gih.se

Idrottsplats - University of Rome "Foro Italico"

Foto: University of Rome "Foro Italico"