Studera utomlands som utbytesstudent

GIH har utbytessamarbeten med olika lärosäten i Europa och inom Norden. Genom utbytesavtalen kan du förlägga en del av din utbildning utomlands och studerar en eller två terminer som utbytesstudent vid ett av våra partneruniversitet. 

Utbyten sker inom ramen för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+ och genom det nordiska nätverket Nordplus Idrott. Som utbytesstudent betalar du inga studieavgifter vid det utländska lärosäte och du kan ansöka om att få dina utbytesstudier tillgodräknad i din utbildning.  

Ansökan till utbytesplatser höstterminen 2020

Sista ansökningsdagen för att söka en utbytesplats höstterminen 2020 är den 15 mars 2020 (Erasmus+). 

Vem kan söka?

GIH har vissa allmänna kriterier du måste uppfylla för att söka en utbytesplats:

  • Du ska ha tagit minst 60 högskolepoäng vid utresa, därav minst 30 högskolepoäng vid GIH. För doktorander krävs slutförd Idrottsvetenskaplig ämneskurs vid GIH.
  • Du ska vid ansökningstillfället vara registrerad och aktiv heltidsstuderande vid GIH med avsikt att ta examen vid GIH.
  • Du ska kunna tillgodoräkna dig de kurser du ämnar läsa utomlands i din utbildning vid GIH.
  • Utbytesstudierna ska vara på heltid.

För att kunna delta i Erasmus+ behöver du även uppfylla programvillkoren. Information om Erasmus+ studier hittar du på EU Kommissionens webbplats 

Ansökan

Kontakt

För mer information kontakta international@gih.se


Foto: Faculty of Sports Science/Leipzig University, Tyskland

Studera utomlands

Studera utomlands - information om utlandsstudier från studera.nu (icon) Till Studera utomlands