Studera utomlands via utbytesavtal

En del av din studietid vid GIH kan du förlägga vid universitet i länder i Norden eller Europa. Det går att ordna genom de utbytesavtal som GIH tecknat med universitet där.

Ansökan till vårterminen 2020

Observera att sista ansökningsdagen för att ansöka om Erasmusstudier är den 15 september.

Läs om hur du ansöker om utbytesstudier

Avtal med GIH

Utbytesavtalen vid GIH är sådana som tecknats med lärosäten med motsvarande program och ämnen i andra länder.

Vem kan söka?

GIH har vissa allmänna kriterier du måste uppfylla för att söka en utbytesplats:

  • Student på grundutbildningsnivå ska ha tagit minst 60 högskolepoäng vid GIH vid utresa. För student på avancerad nivå kan även studier vid annat lärosäte räknas in. För doktorander krävs slutförd Idrottsvetenskaplig ämneskurs vid GIH.
  • Du ska vid ansökningstillfället vara studerande vid GIH.
  • Du ska i din examen vid GIH kunna tillgodoräkna dig de kurser du ämnar läsa utomlands.

Urvalskriterier vid fler sökande än antal platser:

  • Uppfylla behörighetskraven ovan.
  • Kvalitet på tidigare studieresultat (andel VG/motsv).
  • Personliga egenskaper hos den sökande såsom mognad, självständighet, social kompetens och engagemang som framkommit av motiveringsbrev.
  • Företräde ges till studenter som ej tidigare studerat utomlands som utbytesstudent på universitets-/högskolenivå (ska framgå av motiveringsbrev).

Det slutliga urvalet sker genom en samlad bedömning av ovanstående urvalskriterier.

Ansökan

German Sport University Cologne
Foto: Sara Sjögren - Deutsche Sporthochschule Köln, Tyskland

Studera utomlands

Studera utomlands - information om utlandsstudier från studera.nu (icon) Till Studera utomlands