Praktiska råd inför utbytesstudier

Praktisk information för dig som planerar att studera utomlands.

Försäkring  

Det är viktigt att du har ett heltäckande försäkringsskydd under hela vistelsen utomlands. Som utbytessstudent vid GIH täcks du av Kammarkollegiets studentförsäkring. Försäkringen är mycket omfattande och innefattar bl.a. sjukförsäkring, ansvars-, personsskade-, resgods- och rättsskydd. Försäkringen är gratis och gäller utan självrisk. Åker du som utbytesstudent inom EU är sjukförsäkringen täckt av EU. Du ska då ta med dig ett försäkringskort som du beställer genom Försäkringskassan. Har du en bostad kvar i Sverige är det bäst att kontrollera hemförsäkringen och då ta reda på om den även gäller för de tillhörigheter som du tar med dig utomlands.

Bostad

Kontaktpersonen för det specifika utbytet kan lämna närmare information om detta. Bostad ordnas inte automatiskt utan du måste själv vara aktiv. Tänk också på att det i många större städer råder bostadsbrist. Se därför till att ansöka om bostad i god tid.  

Vanligtvis är standarden betydligt lägre utomlands än vad du kanske är van vid från Sverige (inackorderingsrum, delat rum och gemensamt badrum för hela korridoren är inte ovanligt) och hyran kan många gånger vara högre än vad den är i Sverige.  

Ekonomi under utbytesstudier

Studiemedel via CSN

Om du reser ut som utbytesstudent genom ett utbytesavtal, kan du ansöka om studiemedel hos CSN. Studielånet för utlandsstudier är större än det för studier i Sverige, för att täcka högre levnadskostnader, resa etc. Kontakta CSN för vidare information samt för beställning av blanketter.

Stipendier

Förutom de stipendier som tilldelas studenter som åker via Erasmus+ eller Nordplus, finns det även vissa möjligheter att söka andra stipendier. 

GIH:s stipendier

Råd inför avfärden

Det tar tid att samla in all information som behövs även om mycket är ordnat för dig som åker inom ett utbytesprogram. Ha en bra framförhållning! Räkna med ett år från idé till första föreläsningen utomlands.

Gå noggrant igenom med GIH:s handläggare, före avfärd, vad som krävs för att få dina utländska kurser tillgodoräknade så att du inte råkar ut för obehagliga överraskningar vid hemkomsten.

  • Kontakta CSN i god tid före avresa. Åker du som utbytesstudent ansöker du om studiemedel för utlandsstudier.
  • Kontakta Försäkringskassan gällande din sjukförsäkring och beställning av sjukförsäkringskort.
  • Kontrollera att du har en bra olycksfalls- och livförsäkring samt en ansvarsförsäkring.
  • Boka din resa i god tid. Resekostnaden kan du låna pengar till via CSN och det finns avtal om direktöverföring av lånepengarna mellan CSN och vissa resebyråer.
  • Håll kontakten med GIH. Lämna din utländska adress, telefonnummer och e-post till handläggaren.

Uppehållstillstånd  

Om du ska studera i ett annat EU-land i högst tre månader krävs varken visum eller uppehållstillstånd. Det enda som behövs är ett giltigt pass. I vissa medlemsländer kan du bli ombedd att anmäla dig hos de lokala myndigheterna.

Om du ska studera längre än tre månader i ett annat EU-land har du rätt till uppehållstillstånd om du uppfyller vissa villkor. Du måste vara inskriven vid ett godkänt universitet, ha ett sjukförsäkringsskydd samt tillräckligt med pengar att leva på. Det svenska studiemedlet räcker som bevis. Du kan få ett intyg från CSN på olika EU-språk. Om du uppfyller dessa villkor får du ett uppehållstillstånd för EU-medborgare som utfärdas av ansvarig myndighet i studielandet.

För flertalet länder utanför EU krävs uppehållstillstånd och visum. Kontakta därför respektive lands ambassad eller konsulat för information och ansökningshandlingar. Att söka visum eller uppehållstillstånd kan vara dyrt och ta tid, så tänk på att börja i god tid.  

Praktiska länkar

Vill du ha mer information? Följ länkarna nedan.

Svenska institutet(icon)

Försäkringskassan(icon)

 

German Sport University Cologne
Foto: Sara Sjögren - Deutsche Sporthochschule Köln, Tyskland

Studera utomlands

Studera utomlands - information om utlandsstudier från studera.nu (icon) Till Studera utomlands