Praktisera utomlands

Man i motljus på flygplats

Som student vid GIH har du möjlighet att söka Erasmus+ praktikstipendium för att göra praktik, datainsamling eller skriva uppsats utomlands vid ett företag, en organisation, ett forsknings- eller utbildningscenter i något av de länderna som deltar i Erasmus+ programmet.  

Innan du kan ansöka om Erasmus+ praktikstipendium behöver du ha ordnat en praktikplats som är relevant för din utbildning vid GIH. Utbildningsledaren ska intyga praktikens relevans. 

Erasmus+ praktik kan göras som poänggivande praktik ("embedded in the curriculum"), icke-poänggivande praktik ("voluntary") eller "Recent graduate" praktik. 

Villkor för Erasmus+ praktik

För att kunna delta i Erasmus+praktik och ta emot ett stipendium behöver du uppfylla följande villkor: 

Det är möjligt att delta i Erasmus+ flera gånger. Den sammanlagda mobilitetsperioden (studier och praktik inräknad) får dock ej överstiga 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master, Phd). 

Erasmus+ programländer

Giltiga länder/territorier för Erasmus+ praktik är: 

  • EU/EES länderna, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet,”Outermost regions” (Kanarieöarna, Madeira, Azorerna, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin och Saint-Barthélemy) samt länderna och territorierna i EU:s lista över ”Overseas countries and territories”

Olika former av Erasmus+ praktik

  • Poänggivande praktik: praktik/datainsamling inom ramen för en uppsatskurs, VFU (om det handlar om heltidspraktik under minst 2 månader). 
  • Icke poänggivande praktik: utanför ordinarie studieprogram, till exempel sommarpraktik. 
  • "Recent graduate" praktik: en icke poänggivande praktik inom 12 månader efter examensbevisets datum. Observera att du behöver ansöka om Erasmuspraktik under din sista termin på GIH, så länge du fortfarande är registrerad student. 

Erasmus+ praktikstipendium 

Stipendiebeloppet kan variera från år till år och baseras på antal dagar du praktisera utomlands samt vilket land du åker till. 

För läsåret 2019/2020 är stipendiebeloppet för Erasmus+praktik: 

Grupp

Länder

Euro/månad (30 dagar)

Grupp 1

Länder med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien.

655 €/månad

Grupp 2

Länder med medelhöga till låga levnadskostnader

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

595 €/månad

Tänk på att det finns extra medel att söka inom Erasmus+ för dig som studerar med en funktionsvariation eller som har medföljande barn. Utresande studenter med funktionsvariationer kan ansöka om extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte eller -praktik. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller studenten får och som inte finansieras på annat sätt.

Kontata International Office för mer information om hur ansökan går till. 

Ansök om praktikstipendium

 

Mer information om Erasmus+ traineeship på EU kommissionens hemsida

Information om Erasmus+ praktik på Studera.nu

Kontakt

För mer information kontakta international@gih.se