Ekonomi under utbytesstudier

Att studera utomlands innebär ofta högre levnadskostnader än i Sverige. För att finansiera dina utbytesstudier är du berättigad till studiemedel via Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det kan även finnas möjlighet att söka vissa stipendier.

Studiemedel via CSN

Om du reser ut som utbytesstudent genom ett utbytesavtal, kan du ansöka om studiemedel hos CSN. Studielånet för utlandsstudier är större än det för studier i Sverige, för att täcka högre levnadskostnader, resa etc. Kontakta CSN för vidare information samt för beställning av blanketter.

Stipendier

Förutom de stipendier som tilldelas studenter som åker via Erasmus+ eller Nordplus, finns det även vissa möjligheter att söka andra stipendier. 

GIH:s stipendier

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Foto: Sara Sjögren - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria