Vad gör studentkåren?

Studentkåren

GIH:s studentkårs vision

GIH:s studentkårs vision är att verka för ett ökat studentengagemang och studentinflytande på lärosätesnivå, såväl som regional och rikstäckande nivå.

GIH:s studentkår skall vara en visionär och konstruktiv vägvisare som bidrar till att GIH och andra instanser tillvaratar studenternas intressen och kunskaper.

GIH:s studentkår verkar för bevakning och utveckling av utbildningen vid GIH, samt för en förbättrad studiesocial miljö. I detta arbete är GIH:s studenter centrala.

Här kan du läsa Studentkårens stadgar.

Enligt högskolelagen, 4. kap. 9 §, ska en studentkår ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Lag (2009:766). 

Kärnverksamhet

GIH:s studentkår bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom 3 områden:

1. Utbildningsbevakning

GIH:s studentkårs främsta uppgift är att, i skenet av studentens bästa, bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen vid GIH. GIH:s studentkår skall representera GIH:s studenter och medverka i de sammanhang och beslutsprocesser som är relevanta för GIH-studenternas vardag. GIH:s studentkår arbetar för de gemensamma mål som GIH:s studenter sätter upp och samarbetar med de organisationer som delar målbild med GIH:s studentkår. GIH:s studentkår representerar studenterna i lärosätets samtliga beslutande styrelser och nämnder, samt i lärosätets rådgivande funktioner.

2. Studiesocial miljö

GIH:s studentkår skall skapa en trygg och trivsam miljö för dess medlemmar. GIH:s studentkår skall verka för en ökad gemenskap och känsla av samhörighet bland studenterna och skall bidra till att studietiden vid GIH blir så lustfylld och problemfri som möjligt.

3. Organisation och service

GIH:s studentkår skall aktivt rekrytera nya medlemmar, såväl aktiva som passiva, för att garantera organisationens fortsatta överlevnad. GIH:s studentkår skall utföra en löpande utvärdering av kvaliteten på studentkårens verksamhet och sträva efter en långsiktigt hållbar och effektiv organisationsstruktur.

Utöver detta skall GIH:s studentkår tillhandahålla dess medlemmar såväl som övriga studenter den service som underlättar för studier vid GIH samt förbättrar möjligheterna till en positiv studiesocial miljö. Denna service består främst i hanterandet av olika medlemsärenden och bostadsfrågor, försäljning av kurslitteratur och övrigt studiematerial samt försäljning av GIH:s klädkollektion och övriga GIH-produkter. 

Vad kan jag som student göra?

Du som student behöver inte vara aktiv i påverkansarbetet för att vara medlem i kåren, men att aktivt engagera sig gör att du får ut mer av din studietid och har lite roligare på köpet! Att engagera sig kan innebära alltifrån att representera studenterna i bevakande organ på skolan, till att hjälpa till på studentpubar och studentmiddagar.

Tveka inte att höra av dig med funderingar och frågor! 

GIH IF

GIH IF
GIH IF anordnar idrottsaktiviteterna på GIH.

Spana in GIH IF

GIH Alumni

GIH Alumni
För avgångna studenter - Välkomna till GIH Alumni!

Läs mer om GIH Alumni