Arbetsmarknadsdagen 2014

Ett härligt sorl äger rum i Idrottshallen där Arbetsmarknadsdagen håller till. Representanter från åtta företag står sina montrar och delar ut broschyrer till GIH:s studenter. Syftet med dagen är att knyta framtida kontakter med arbetsmarknaden. Verksamheterna erbjuder anställningar, praktik, vidareutbildning och projektarbeten och studenterna berättar vad de kan bidra med.

Bild på StudentkårenDet är första gången en arbetsmarknadsdag arrangeras på GIH, men arbetet började för mer än ett och ett halvt år sedan:

– Det startade med två tomma händer och en idé hos Studentkåren våren 2012. Vi tog fram en strategi för att skapa ett koncept som skulle passa GIH; vilka företag, föreningar och andra verksamheter som vi skulle kontakta, hur vi skulle få dem intresserade att delta men även hur konceptet skulle förankras i skolans verksamhet, säger Jens Johansson som tillsammans med Emma Pantzar, Matias Lopez, Dennis Peyron, Julia Grankvist och Josefine Olsson, på bilden ovan till vänster, ansvarat för projektet.

Bild på Jens och Emma– Vi har ringt och pratat med över 100 privata och offentliga organisationer för att sprida konceptet och hitta utställare till mässan. Det kan vara svårt att förstå vilket arbete som ligger bakom när allt är klart och rullar på, fortsätter Jens, på bild till höger tillsammans med Emma Pantzar.

Men förutom att få företag intresserade var det minst lika viktigt att locka besökare. Därför har de kontaktat närmare 200 alumner från tidigare år, marknadsfört evenemanget via hemsidor, Facebook och andra sociala nätverk. De har även tagit fram en logotyp med händer som skakar hand i samförstånd för att symbolisera Arbetsmarknadsdagens syfte. Affischer har hängts upp på skolans anslagstavlor och de har även uppmanat studenter och personal via e-post att komma till Arbetsmarknadsdagen.

Efter mässan i Idrottshallen var det mingellunch i GIH:s restaurang för fortsatt nätverkande mellan utställarna, projektgruppen, studentkåren och skolans programansvariga. Anledningen till minglet var att skapa diskussioner om hur skolan bättre kan integrera sin verksamhet med arbetsmarknaden.

– Dagen har innehållit både utställningar, föreläsningar och mingellunch och blivit väldigt lyckat för både oss arrangörer, deltagare och besökare och vi har även fått mycket positiv respons efter föreläsningen ”Att göra skillnad på en tuff arbetsmarknad” som hölls den sista timmen, säger en nöjd Jens Johansson efter den första Arbetsmarknadsdagen.

Nu blir utmaningen att föra konceptet vidare och förankra Arbetsmarknadsdagen ytterligare hos både studenter, skola och företag så att fler deltar i framtiden.

Nedan bilder från en del av Arbetsmarknadsdagens utställare.

Bild på ActicBild på ItrimBild på KolloBild på Korpen

Bild på PT