Hanna Eriksson

Vice ordförande

Hanna Eriksson
E-post viceordforande@gih.se
Telefon 08-120 538 88
Adress GIH:s Studentkår, Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1310

Övrigt

Ledamot i:

  • högskolestyrelsen
  • stipendienämnden
  • grundutbildningsnämnden

Fler profiler