Diana Rapacewicz

Ordförande GIH IF

Diana Rapacewicz
E-post gihif@karen.gih.se
Telefon 08-120 538 88
Adress GIH:s Studentkår, Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1310
  • Samverkansintressen

    Ordförande i styrelsen för GIH IF.

Fler profiler