Aktiva i kåren

Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt antalet ledamöter som årsmötet bestämt. 

Det är kårstyrelsen som driver frågorna kring studentinflytande på högskolan och som arbetar med de specifika frågor och problem som studenterna vill ha hjälp med.  

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad. Årsmötet hålls i mars varje år och då kan sammansättningen komma att förändras.

Studentkåren
Emma Molin

Emma Molin

Studentombud
info@karen.gih.se
08-120 53 888

Kontaktinfo

Studentkårsstyrelsen
Therese Lundberg

Therese Lundberg

Kontaktinfo
Jennifer Bohlström

Jennifer Bohlström

Vice ordförande
viceordforande@karen.gih.se

Kontaktinfo
Livia Wärdig

Livia Wärdig

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Olle Gibson

Olle Gibson

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Kajsa Karlberg

Kajsa Karlberg

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Rebecka Heumann

Rebecka Heumann

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
William Carlbom

William Carlbom

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo

Klubbmästeriet
Philippa Backman

Philippa Backman

Ledamot i stipendienämnden
philippa.backman@stud.gih.se

Kontaktinfo
Elin Debau Jonsson

Elin Debau Jonsson

Vice ordförande klubbmästeriet.

Kontaktinfo

GIH IF
Sofiän Norstad Habeish

Sofiän Norstad Habeish

Ordförande GIH IF
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Anna Wåhlén

Anna Wåhlén

Vice ordförande GIH IF
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo

Studentrepresentanter

 

Andreaz Zanteré

Andreaz Zanteré

Representant i IT-rådet.

Kontaktinfo
Camilo Cattolica

Camilo Cattolica

Kontaktinfo
Philippa Backman

Philippa Backman

Ledamot i stipendienämnden
philippa.backman@stud.gih.se

Kontaktinfo