Aktiva i kåren

Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt antalet ledamöter som årsmötet bestämt. 

Det är kårstyrelsen som driver frågorna kring studentinflytande på högskolan och som arbetar med de specifika frågor och problem som studenterna vill ha hjälp med.  

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad. Årsmötet hålls i mars varje år och då kan sammansättningen komma att förändras.

Studentkåren
Andreas Ekvall

Andreas Ekvall

Studentombud
info@karen.gih.se
08-120 53 888

Kontaktinfo

Studentkårsstyrelsen
Rebecka Heumann

Rebecka Heumann

Kontaktinfo
Hanna Eriksson

Hanna Eriksson

Vice ordförande
viceordforande@karen.gih.se

Kontaktinfo
Oline Malmberg

Oline Malmberg

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Cecilia Olby

Cecilia Olby

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Robin Strandberg

Robin Strandberg

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
William Carlbom

William Carlbom

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo

Klubbmästeriet
Nike Ingelmo

Nike Ingelmo

Ordförande i klubbmästeriet.

Kontaktinfo

GIH IF
Diana Rapacewicz

Diana Rapacewicz

Ordförande GIH IF
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Jens Moberg

Jens Moberg

Vice ordförande GIH IF
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo

Studentrepresentanter