Aktiva i kåren

Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt antalet ledamöter som årsmötet bestämt. 

Det är kårstyrelsen som driver frågorna kring studentinflytande på högskolan och som arbetar med de specifika frågor och problem som studenterna vill ha hjälp med.  

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad. Årsmötet hålls i mars varje år och då kan sammansättningen komma att förändras.

Studentkårens kansli
Andreas Ekvall

Andreas Ekvall

Studentombud
info@karen.gih.se
08-120 53 888

Kontaktinfo

Studentkårsstyrelsen
Emma Nordkvist

Emma Nordkvist

Kontaktinfo
Bea-Lina Holmberg

Bea-Lina Holmberg

Vice ordförande
viceordforande@karen.gih.se

Kontaktinfo
Rebecka Heumann

Rebecka Heumann

Ledamot i kårstyrelsen och ordförande i GIH IF.

Kontaktinfo
Nike Ingelmo

Nike Ingelmo

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Diana Rapacewicz

Diana Rapacewicz

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Emma Siggesson

Emma Siggesson

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Olle Gibson

Olle Gibson

Ledamot i kårstyrelsen.

Kontaktinfo
Joakim Demegård

Joakim Demegård

Ledamot i kårstyrelsen och ordförande i Klubbmästeriet.


Kontaktinfo