Studenthälsan

Du som är student kan vända dig till Studenthälsan i Stockholm för medicinsk och psykologisk rådgivning. Det är avgiftsfritt. 

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej.

  • Sjuksköterska har drop-inmottagning
  • Psykolog / psykoterapeut erbjuder tidsbokade samtal

Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter. Du får också tips och stöd om stress, prokrastinering, rädsla för att tala inför andra etc.

Studenthälsan känner förstås till och räknar med de villkor livet som student innebär. Till exempel att du ständigt måste prestera för att studiemedlen och studentbostaden ska finnas kvar.

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

Kontakta studenthälsan

Besöksadressen är Studentpalatset, Norrtullsgatan 2. (T-bana Odenplan)

Webbplats: www.studenthalsanistockholm.se

Studenthälsan har också en webbsida som hänvisar till annat stöd, t ex sex- och samlevnadsmottagningar, psykiatrisk öppenvård, kristelefoner, alkoholhjälp med mera.

Övrig vård, som t ex vårdcentraler, finns att söka inom Stockholms läns landsting.    

Adress till denna sida: www.gih.se/studenthalsan

Personskadeförsäkring

Har du råkat ut för olycksfall under skoltid? Alla studenter vid statliga universitet och högskolor har en personskadeförsäkring.

Läs mer om försäkringen