Studievägledning

Vill du som är en framtida student veta mer om innehåll och uppläggning av studierna? Eller som GIH-student planera dina studier?

Kontakta GIH:s studie- och karriärvägledare på utbildnings- och forskningsavdelningen.

OBS! 

Om du söker mig på telefon och inte når mig, vill jag att du skickar mejl till liselott.sandahl@gih.se med det du undrar över.

Jag tar inte in presumtiva studenter under terminsstarterna eftersom arbetsbelastningen är hög under den perioden.

/Liselott

Länk till studievägledare Liselott Sandahls profilsidaTelefon 08-120 537 20, rum 1429.

Vad du kan få för stöd

Som studievägledare- och karriärvägledare erbjuder jag dig som presumtiv student eller student på GIH stöd i beslutsprocessen genom vägledningssamtal när du behöver fatta studiesociala beslut kring din framtid och utbildning.

Jag har öppet måndag till onsdag 13-15 samt torsdag-fredag 13-14 övrig tid endast bokade besök, med uppehåll för lunch en halvtimme dagligen. Om du vet med dig att du behöver vägledningssamtal är det bästa att du bokar tid för samtal hos mig via e-post eller telefon.

Exempel på frågor kan vara:

  • aktuell studiesituation
  • studieplanering, t ex individuell studiegång
  • studieuppehåll/studieavbrott
  • val av inriktning
  • studieteknik
  • tentamenssituationen etc.

När det gäller karriärvägledning kan du få hjälp genom cv-granskning, information kring kommande arbetsmarknad och stöd med intervjusituationen.

Som samordnare för studenter med funktionsnedsättning vill jag att du som vet med dig att du har behov av stöd i studiesituationen och kan uppvisa papper som visar på detta behov kontaktar mig så snart som möjligt, gärna redan innan terminsstart.

/Liselott Sandahl, studie- och kärriärvägledare

Hälsofrågar för dig som student

Föreläsning om ångest och oro

Ångest och oro? Tips på youtube föreläsningar för dig som student och för lärare vid GIH. Du måste trycka vidare från länken i en ny bild för att se klippen.

Föreläsaren heter Åsa Kadowaki och är psykiatriker i Region Östergötland.

Ätstörningsproblematik eller överdriven träning


"Ätstörningar kan ta sig många olika uttryck. Vissa individer utvecklar anorektiska symtom med övervägande självsvält. Andra utvecklar hetsätningar med kompensationsbeteenden som t ex kräkningar eller extrem motion. Kroppsvikten är mycket olika, alltifrån svår undervikt till kraftig övervikt. Gränsdragningen mellan de olika ätstörningsdiagnoserna kan vara svår att göra och det är vanligt att samma person växlar mellan olika diagnoser under ätstörningens förlopp.

Gemensamt för samtliga ätstörningar är dock en utpräglad upptagenhet med kropp, vikt och ätande, och en tydlig ambition att hålla igen på maten och gå ner i vikt.

Det kan ta lång tid att bli frisk från sin ätstörning, ibland flera år. Förutom en fungerande behandling kräver det också ett aktivt engagemang från patienten.” (Utdrag från hemsidan för Capio Anorexi Center)

Här följer några råd var du kan vända dig om du funderar över om du har problem med mat, vikt och träningsbeteende.

Den mesta informationen om ätstörningar finns samlad under hemsidan ätstörning.se.

www.atstorning.se

Du har alltid möjlighet att vända dig till någon av klinikerna och göra en självanmälan eller en test om du är oroad över dina tankar och dina beteenden kring mat och vikt samt träning. 

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan har öppettider där du kan besöka psykolog eller kurator, vissa tider även läkare.

www.studenthalsanistockholm.se

Allmän psykiatrisk mottagning för unga

Du som är yngre än 23 år kan ta kontakt med allmän psykiatrisk mottagning för unga. Se mer på hemsidan:

Du är alltid välkommen att prata med lärare eller studievägledaren på GIH.

Adress till denna sida: www.gih.se/studievagledning