Stöd vid funktionsnedsättning

Målsättningen för Gymnastik- och idrottshögskolans stödåtgärder för studenter med diagnostiserad funktionsnedsättning är att i viss mån kompensera och ge lika möjlighet att studera.

Om det nya Coronaviruset, Covid-19 och särskilt pedagogiskt stöd

Samordnaren vid GIH

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på GIH heter Liselott Sandahl och är placerad på utbildnings- och forskningsavdelningen.  

Tänk på att det kan ta tid att skaffa sig den hjälp och de hjälpmedel som du behöver. Kontakta därför samordnare på skolan i god tid innan du tänker påbörja dina studier.

Sök via Nais för att få stöd för funktionsnedsättning. Nais står för Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare.

Klicka på bildlänken nedan och välj lärosäte Gymnastik- och idrottshögskolan.

Länk till Nais pedagogiskt stöd

 

 

 

 

 

 

Lathund från Stockholms universitet som visar hur Nais-ansökan går tillOm du får problem kontaktar du studievägledning@gih.se

Om du inte redan är student vid GIH söker du stöd via antagning.se med dina användaruppgifter.

Möte med samordnaren

När du har sökt via Nais och har bifogat de intyg som efterfrågas, bokar du och samordnaren in ett möte.

Vid första mötet går du och samordnaren igenom vilka behov av stöd som du har när det gäller studierna vid lärosätet. Fundera gärna igenom innan mötet vad som har fungerat i dina tidigare studier. 

Intyg eller utredning inte minst vad gäller dyslexi kan fungera som bra grund för planeringen när det ofta anges speciella behov av stöd i dessa.

Efter mötet skrivs ett intyg ut av samordnaren där stöd som beslutas av samordnaren skrivs. Intyget innehåller vid behov även rekommendationer där institutionen beslutar om stödet. Intyget skall helst visas av dig vid kursstart till lärare för att du skall få stöd från första dagen av kursen. Med intyget får du ett följebrev där förutsättningarna för att få stödet anges.

Kontaktperson vid GIH:

Liselott Sandahl
Tel. 08-120 537 20 
liselott.sandahl@gih.se

Stöd

Vilket stöd kan du få?

Stöd som kan erbjudas och beslutas av samordnaren är:

 • Anteckningshjälp
 • Förlängd tid vid tentamensstillfällen
 • Enskilt rum vid tentamenstillfället
 • Lånedator för skriftlig examination (framförallt till för dig som har koncentrationssvårigheter eller fysisk funktionsnedsättning)
 • Teckenspråkstolk
 • Studentmentor/medstudent, stöd för studieplaneringen varje vecka (stödet vänder sig till dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

Annat stöd är beroende av kursplanens förväntade studieresultat samt institutionens möjligheter vad gäller tillgång av personal, där är det helt upp till institutionen att godkänna stödet t ex:

 • Muntlig examination
 • Uppläsning av frågor vid tentamenstillfället
 • Genomgång av kurs pm för planering av studierna 
 • Längre tid för skriftliga inlämningsuppgifter bl a uppsatser
 • Anpassning av examinationer

Nedan hittar du den bilaga som följer med beslut från Nais med förutsättningarna för beslutet.

Bilaga till Nais beslut

Kurslitteratur

För dig som har svårt att läsa kurslitteraturen finns möjlighet att låna böckerna inlästa som talböcker. Du laddar ner eller strömmar böckerna i talbokskatalogen Legimus. 

För att kunna ladda ner kurslitteratur måste du först kontakta GIH biblioteket för att få inloggningsuppgifter. 

Läs mer om Legimus på bibliotekets sidor om funktionsnedsättningar

Mer information

Till pedagoger och studenter vid GIH:

Fem filmer om dyslexi från Uppsala universitet GIH har inte tillgång till samma stödorganisation som Uppsala Universitet men filmerna visar på ett bra sätt vilka svårigheter och faktiskt möjligheter som följer med dyslexi.

http://skrivguiden.se/ Skrivguiden har utvecklats av bibliotek och skrivverkstäder vid fyra lärosäten:Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola,  Högskolan Kristianstad och Umeå universitet. Tanken med webbplatsen är att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande.

GIH:s stödåtgärder Funktionshinder och högskolestudier vid GIH. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få genom GIH:s stödåtgärder.

Legimus Här kan du med läshinder ladda ner kurslitteratur som talböcker. Du behöver först ett konto som du får genom att kontakta GIH-biblioteket.

ClaroRead Alla GIH-studenter har tillgång till programmet ClaroRead, som läser upp text som visas på din skärm. Särskilt bra för dig med läshinder.

Hitta rätt i app-djungeln Det finns många olika appar som kan hjälpa dig i dina studier. Dyslexiförbundet har samlat listor över användbara appar.

Tips på appar och hjälpmedel från Logopedbyrån

Fler exempel på appar från logopeden i skolan

Coronaviruset

Om det nya Coronaviruset, Covid-19 och särskilt pedagogiskt stöd

Läs mer

Funktionsnedsättning

Läs mer om funktionsnedsättning och högskolestudier vid GIH.

Om funktionsnedsättning

Bilaga vid beslut från Nais