Svar på frågor om stipendier

När kan jag söka?

Ansökningsperioden är öppen en gång på hösten och en gång på våren. Stiftelsenämnden skickar ett mejl när ansökan har öppnat.

Hur vet jag om jag är behörig?

Det finns anvisningar till varje fond där det står vad som behövs för att vara behörig att söka. Om man tror att man är behörig kan man prova att söka.

Kommer jag att få stipendium?

Det vet man inte i förväg. Stiftelsenämnden behöver granska hela ansökan för att kunna göra en bedömning.

Hur ofta kan man få stipendium?

En gång om året. Om man har fått ett stipendium ur en fond behöver man vänta ett år innan man kan bli behörig till den fonden igen.

Är jag behörig när jag är på mitt andra ämne?

Nej man behöver vara tillbaka på GIH för att kunna söka.

Kan man göra undantag från villkoren i anvisningarna?

Nej, villkoren i anvisningarna gäller för alla sökande.

När får jag veta ifall jag fått stipendium?

Datumen för beslut är olika. Stiftelsenämnden mejlar när besluten är klara och det sätts upp listor på besluten i receptionen.

Vem kontaktar jag om jag har andra frågor till Stiftelsenämnden?

Övriga frågor skickas till stiftelsenamnden@gih.se

Vilka kan söka ur Karin Ljungvalds fond för studenter?

Kvinnor som är lärarstudenter. Övriga behörighetsvillkor står i anvisningarna.

Vad kan man söka ur Karin Ljungwalds fond för studenter?

Kurser och studieresor. OBS att kursprogram eller resebeskrivning måste lämnas in tillsammans med ansökan.

Kan jag byta resmål eller byta kurs om jag fått stipendium ur Karin Ljungwalds fond?

Om man vill byta resmål eller kurs måste man ansöka om det hos Stiftelsenämnden och lämna in nytt kursprogram och ny resebeskrivning.

Behandling av personuppgifter

När du söker stipendium ur någon av de stipendiefonder som GIH hanterar innebär det att dina personuppgifter registreras och behandlas. Läs mer om hur GIH behandlar personuppgifter när du söker stipendium