Redovisning stipendier

 

Här kan du läsa om hur du går till väga för att redovisa ditt stipendium.

Redovisning gör du bara om din stipendieansökan beviljats. 

 Redovisning görs då i blanketten "Redovisningsblankett" och kvitton eller vidimerade kopior på kvitton bifogas för alla saker du har köpt.

En vidimerad kvittokopia är en kopia på ett kvitto där det intygas att kopian överensstämmer med originalet. Be gärna någon som är anställd på GIH att intyga kopian.

Observera att GIH kan göra stickprov och begära att få se dina originalkvitton.

Lämna in din redovisning

Mejla redovisningen tillsammans med scannande vidimerade kvitton till stiftelsenamnden@gih.se

Det går även att lämna in redovisningen i receptionen (under öppettiderna) tillsammans med originalkvitton eller vidimerade kvitton.

Datum för redovisning är:

  • höststipendier 8 juni
  • vårstipendier 31 december