Stipendier

GIH utlyser stipendier ur interna stiftelser och fonder varje vår och höst.

När utlysningen öppnar skickas ett informationsmejl ut till alla studenter om vilka stipendier som är öppna för ansökan.

Stiftelsenämnden ansvarar inte för externa stipendieansökningar och utlysningar från företag och utomstående högskolor

Ansökan

Nästa ansökan är öppen mellan 23 mars till 8 april 2020 (förlängd tid från tidigare 6/4).

Det är möjligt för lärare att nominera studenter till Överste och fru Adolfs fond.

Avkastningen från fondernas kapital avgör vilka fonder som är öppna för ansökan om stipendier.

Så här ansöker du

  1. Du skriver ut och fyller i ansökningsblanketten. OBS använd bläckpenna, blyerts är inte giltigt eftersom det går att sudda. 
  2. I ansökan specificerar du vilka saker du vill köpa och den sammanlagda kostnaden för dessa. Det finns en ansökningsblankett för varje öppen fond. Se längre ner på sidan under Blanketter.  
  3. Din ansökan ska skickas digitalt till funktionsadressen stipendieansokan@gih.se , som tas om hand av sekreteraren i stipendienämnden Susanne Löthman .
  4. När ansökan är inlämnad kan du inte få tillbaka eller komplettera den. Om du vill spara en kopia på sin ansökan bör du därför göra kopian innan du lämnar in ansökan.

Tänk på att:

Studieintyg från Ladok ska bifogas ansökan så att det syns vilka kurser du har läst vid GIH. Studieintyget kan du skriva ut från Mitt StudentLadok. Du kan välja ifall du vill bifoga nationellt studieintyg eller studieintyget där endast GIH:s kurser finns med, båda går bra att använda. Registreringsintyg behöver du inte bifoga.

Godkänt resultat ska ha uppnåtts på alla tidigare läsår vid GIH med 60 hp varje läsår. Om man har fått stipendium från GIH tidigare behöver man också ha lämnat in sin redovisning. Om man missar att redovisa blir man automatiskt obehörig att söka fler GIH-stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.

Det går att få stipendium en gång per år ur varje fond. Med år menas kalenderår och inte läsår. Om man blir beviljad ett stipendium behöver man därmed vänta ett år innan man kan bli behörig igen till samma fond.

Beslut och utbetalning

Granskning, bedömning och beslut på vilka som erhåller stipendier tar cirka två månader. Utbetalning av beviljade stipendier görs ungefär en månad efter beslut.

Beslut om stipendium våren 2020 Besluten ligger kvar på webben till 8 juni. De anslås även i receptionen.

Frågor

Om du har frågor som du inte hittar svar på dessa sidor, mejla nämnden på stiftelsenamnden@gih.se 

Blanketter

Fonder

Nedan listas de fonder som GIH hanterar. Tryck på länken i beskrivningen för att läsa anvisningarna för den fond du är intresserad av.

FondÄndamål
Elin Johnsons fond

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan för studenter inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Utländska studenter som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande i samverkan med GIH ska särskilt beaktas.

Läs anvisningar på sidan Elin Johnsons fond och Samfonden

Samfonden

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan för studenter inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Utländska studenter som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande i samverkan med GIH ska särskilt beaktas.

Läs anvisningar på sidan Elin Johnsons fond och Samfonden

Elisabeth och Gunnar Liljedahls stiftelse

Stipendiet utdelas i syfte att stödja forskning som direkt eller indirekt syftar till förebyggande insats, tidig upptäckt, behandling eller annan relevant insats gällande hjärt- och kärlsjukdom. Läs anvisningar på sidan Elisabeth och Gunnar Liljedahls stiftelse.

Karin Ljungwaldhs fond

Enligt testator ska stipendier ur fonden utdelas till studenter som är kvinnor och läser ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan. 85 % av disponibelt belopp skall avsättas för detta ändamål.

Enligt testators vilja ska stipendier ur fonden utdelas som resestipendier till kvinnor som är lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Av disponibelt belopp skall 15 % avsättas för detta ändamål.

Läs anvisningar på sidan Karin Ljungwaldhs fond

Överste och Fru Adolf Johnssons fond

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas efter förslag av lärarkollegiet som stipendier åt behövande, duktiga studenter på så sätt att det årligen disponibla beloppet till stipendier blir lika stort för kvinnliga och manliga studenter.

Läs anvisningar på sidan Överste och fru Adolf Johnssons fond

Ledamöter

Länk till sidan Stiftelsenämndens ledamöter.

Adress till denna sida: www.gih.se/stipendier

Frågor om stipendier?

Har du frågor om stipendier vid GIH? Hur hanteras personuppgifter? Här finns svaren på de vanligaste frågorna.

Läs mer