Stipendier

GIH utlyser stipendier ur interna stiftelser och fonder varje vår och höst. Stiftelsenämnden ansvarar inte för externa stipendieansökningar och utlysningar från företag och utomstående högskolor

När utlysningen öppnar skickas ett informationsmejl ut till alla studenter om vilka stipendier som är öppna för ansökan.

Ansökan

Ansökan är öppen mellan 1 oktober till 18 oktober 2019.

I höstens ansökningsomgång går det att söka stipendier ur Elin Johnssons fond/Samfonden, maxbelopp 10 000 kr.

Det är också möjligt för lärare att nominera studenter i Överste och fru Adolfs fond.

Avkastningen från fondernas kapital avgör vilka fonder som är öppna för ansökan om stipendier.

Ansökningsblanketten skrivs ut och fylls i. OBS använd bläckpenna, blyerts är inte giltigt eftersom det går att sudda. 

I ansökan specificerar du vilka saker du vill köpa och den sammanlagda kostnaden för dessa. Det finns en ansökningsblankett för varje öppen fond. Se längre ner på sidan under blanketter.  

Din ansökan lämnas in till GIH:s reception på öppettiderna. Ansökan behöver lämnas in då receptionen är bemannad eftersom receptionen behöver din signatur på en inlämningslista då ansökan tas emot.

När ansökan är inlämnad kan du inte få tillbaka eller komplettera den. Om du vill spara en kopia på sin ansökan bör du därför göra kopian innan du lämnar in ansökan.

Godkänt resultat ska ha uppnåtts på alla tidigare läsår vid GIH med 60 hp varje läsår. Om man har fått stipendium från GIH tidigare behöver man också ha lämnat in sin redovisning. Om man missar att redovisa blir man automatiskt obehörig att söka fler GIH stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.

Studieintyg från Ladok ska bifogas ansökan så att det syns vilka kurser du har läst vid GIH. Studieintyget kan du skriva ut från Mitt Ladok. Du kan välja ifall du vill bifoga nationellt studieintyg eller studieintyget där endast GIH:s kurser finns med, båda går bra att använda. Registreringsintyg behöver du inte bifoga.

Det går att få stipendium en gång per år ur varje fond. Med år menas kalenderår och inte läsår. Om man blir beviljad ett stipendium behöver man därmed vänta ett år innan man kan bli behörig igen till samma fond.

Beslut om stipendium för hösten 2019 anslås i receptionen då beslut har fattats.

Utbetalning

Granskning, bedömning och beslut på vilka som erhåller stipendier tar cirka två månader. Utbetalning av beviljade stipendier görs ungefär en månad efter beslut.

Frågor

Om du har frågor som du inte hittar svar på dessa sidor, mejla nämndens stiftelsenamnden@gih.se 

Redovisning

Redovisning gör du bara om din stipendieansökan beviljats. Redovisning görs då i blanketten "Redovisningsblankett" och kvitton eller vidimerade kopior på kvitton bifogas för alla saker du har köpt.

En vidimerad kvittokopia är en kopia på ett kvitto där det intygas att kopian överensstämmer med originalet. Be gärna någon som är anställd på GIH att intyga kopian.

Observera att GIH kan göra stickprov och begära att få se dina originalkvitton.

Lämna in din redovisning

Mejla redovisningen tillsammans med scannande vidimerade kvitton till stiftelsenamnden@gih.se

Det går även att lämna in redovisningen i receptionen (under öppettiderna) tillsammans med originalkvitton eller vidimerade kvitton.

Datum för redovisning är:

  • höststipendier 8 juni
  • vårstipendier 31 december

Blanketter

Fonder

FondÄndamål
Elin Johnsons fond

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan för studenter inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Utländska studenter som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande i samverkan med GIH ska särskilt beaktas.

Läs mer på sidan Elin Johnsons fond och Samfonden

Samfonden Samma som Elin Johnsons fond
Karin Ljungwaldhs fond

Enligt testator ska stipendier ur fonden utdelas till studenter som är kvinnor och läser ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan. 85 % av disponibelt belopp skall avsättas för detta ändamål.

Enligt testators vilja ska stipendier ur fonden utdelas som resestipendier till kvinnor som är lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Av disponibelt belopp skall 15 % avsättas för detta ändamål.

Läs mer på sidan Karin Ljungwaldhs fond

Överste och Fru Adolf Johnssons fond

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas efter förslag av lärarkollegiet som stipendier åt behövande, duktiga studenter på så sätt att det årligen disponibla beloppet till stipendier blir lika stort för kvinnliga och manliga studenter.

Läs mer på sidan Överste och fru Adolf Johnssons fond

Ledamöter

Länk till sidan Stiftelsenämndens ledamöter.

Adress till denna sida: www.gih.se/stipendier

Frågor om stipendier?

Har du frågor om stipendier vid GIH? Hur hanteras personuppgifter? Här finns svaren på de vanligaste frågorna.

Läs mer