Nycklar och klädskåp

Alla studenter får vid utbildningsstarten kvittera ut, samt underteckna en ansvarsförbindelse, avseende passernyckel samt nyckel till klädskåp. Passernyckeln möjliggör tillgång till GIH:s datasal och gym, samt sidoingångarna till skåphallen.

Studenten betalar en depositionsavgift om 400:- för skåpnyckel samt 100:- för passernyckeln, totalt 500 kronor som återfås när nycklarna återlämnas. Vid förlust av nyckel förverkas respektive avgift. Ny deposition måste sedan erläggas för att få ny nyckel.