Lokaler, parkering och restaurang

Lokaler

Det är ett ansvar för var och en som vistas på GIH att vara aktsam om inredning, utrustning och lokaler. Studerande vid GIH har möjlighet att för egen räkning disponera högskolans lokaler för studier eller träning under skolans öppettider, då lokalerna inte är upptagna av undervisning, uthyrning eller annan inplanerad verksamhet (se schemat).

Grupprum

För grupparbeten kan studenter använda mässen vid studentkåren eller boka grupprum. Bokningar gäller 3 timmar i taget och görs i receptionen.

Dessa grupprum finns: 1455 i huvudbyggnaden, 3303, 3305 och 3306 i övre korridoren samt 2247 brevid dansstudion. Studentkåren har också ett grupprum som bokas hos dem. 

För mindre grupparbeten kan man sitta i korridoren mittemot biblioteket samt i de två sittalkoverna i idrottsbyggnaden, där whiteboardtavlor satts upp.

Träningslokaler

Simhallen är under renovering. Tidigare fanns möjlighet att utnyttja den vissa tider under förutsättning att undervisning inte var inbokad. Även övrig tid kan badet nyttjas under de förutsättningar och regler som gäller för GIH-badet. Entré ska då ske via badets reception. Studenten skall vid förfrågan kunna legitimera sig.

Vissa lokaler kan vara schemalagda för studenters egen träning under läsåret.Vid terminsstart informerar Studentkåren om salar och tider. Eventuella ändringar eller undantag meddelas via schema.

Styrketräningslokal finns för studenter och personal, där inpassering skall ske via kortläsare.

Hyra lokaler 

Studenter har även vid vissa tillfällen under terminen möjlighet att använda högskolans lokaler för konferens eller fest. Alla kontakter med högskolan i sådana frågor går via Studentkåren.

Allt nyttjandet enligt ovan sker på egen risk, och utanför GIHs ansvar.

Bilparkering

Bilparkering skall ske utanför GIH:s område, exempelvis på Valhallavägens mitt. För parkering inom GIHs område krävs speciellt tillstånd, samtliga P-platser är avsedda för högskolans personal.

Restaurang

GIH:s restaurang drivs i privat regi. Restaurangens lokaler är endast avsedd för betalande matgäster, inte för medhavd mat.

De studenter som tar med egen mat hänvisas till mässen på våning 3 där mikrovågsugnar finns.

GIH:s campus

GIH:s campus
Vad finns på GIH:s campus och i våra omgivningar?

Läs mer