Avgifter och utrustning

Undervisningen vid GIH är kostnadsfri.

Kompendier eller annat material som institutionen tillhandahåller, säljs till självkostnadspris.

Kostnader för kläder och annan personlig utrustning står studenten själv för, liksom för kurslitteratur och annat material (papper, kopiering etc) som behövs i studierna.  

Depositionsavgift för nycklar och/eller kort för tillträde till klädskåp tas ut. Läs mer om avgifterna för nycklar.